[Raport] Kim są Polacy kupujący w sieci w 2017 roku?

Przyjrzyjmy się bliżej polskiemu e-konsumentowi w 2017 roku – zobacz, kto najczęściej kupuje w internecie w Polsce i dlaczego?

Wraz z rosnącą popularnością e-handlu zmienił się również profil osób kupujących w internecie w Polsce. E-konsumentami jest już 54 proc. polskich internautów, a ich charakterystykę przedstawiono w najnowszym ponadwustustronicowym raporcie „E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska”.

Charakterystyka internautów w Polsce

Charakterystyka internautów w Polsce
Charakterystyka internautów w Polsce

Populacja naszego kraju wynosi 38,5 mln ludzi, z czego aż 79% to internauci w wieku od 7 do 75 lat. Oznacza, że w Polsce jest aż 26, 5 mln internautów.

Aż 54% polskich internautów kupowało coś kiedykolwiek online. Co ciekawe tylko 53% internautów kupuje tylko w polskich e-sklepach, a tylko 16% internautów kupuje w zagranicznych sklepach internetowych.

Zapoznaj się także z raportem: Liczba internautów w Polsce (PC i mobilnych) – marzec 2017

Metodologia badania

  • Badanie zostało zrealizowane przy pomocy dynamicznych ankiet CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) losowo emitowanych na witrynach o łącznym zasięgu pokrywającym ponad 90% polskich internautów.
  • Dane zbierane były od 7 do 14 kwietnia 2017 roku.
  • Analizie poddane zostały wywiady pochodzące od 1500 internautów w wieku 15 i więcej lat. W celu zagwarantowania wysokiej jakości danych, a analizie uwzględnione zostały tylko ukończone ankiety.
  • Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, aby odpowiadała strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat, uwzględniono także zmienne społeczno-demograficzne (płeć, wiek, wykształcenie, styl życia).

Przeczytaj również: E-commerce w Europie – podobieństwa i różnice

Kim są polscy e-consumenci w 2017 roku?

Kupujący w sieci w 2017 roku to przeważnie osoby poniżej 50. roku życia (88 proc.), ze średnim lub wyższym wykształceniem (77 proc.), mieszkające w mieście (74 proc.) i dobrze oceniające swoją sytuację finansową (51 proc.). Nieco większymi fanami e-handlu są także kobiety (53 proc.).

Najnowszy raport pokazuje, że w porównaniu z 2016 r. wśród kupujących online wzrósł odsetek osób w wieku 25-34 lat (obecnie jest to 29 proc. kupujących w porównaniu z 26 proc. w 2016 roku) i mieszkańców mniejszych miast (44 proc. w porównaniu z 40 proc. rok wcześniej).

Kim są Polacy kupujący online (2017 rok)?
Kim są Polacy kupujący online (2017 rok)?

Na rzecz grupy z wykształceniem średnim i niższym zmalał udział osób z wykształceniem wyższym. Obecnie ukończenie wyższej uczelni deklaruje co trzeci polski e-konsument (30 proc. w porównaniu z 35 proc. w 2016 roku). Kupujący w sieci coraz lepiej oceniają swoją kondycję finansową – odsetek osób deklarujących ją jako dobrą rośnie od co najmniej dwóch lat i obecnie wynosi 51 proc. (w roku 2016 było to 46 proc.).

Urządzenia wykorzystywane przez Polaków do robienia e-zakupów

Laptop to zdecydowanie najpopularniejsze urządzenie wykorzystywane przez respondentów do zakupów online, aż 81% preferuje robienie zakupów przez to urządzenie. Kolejnymi wymienianymi są komputer stacjonarny (61%), smartfon (47%), tablet (21%) i czytnik e-booków (3%).

Na jakich urządzeniach Polacy robią zakupy internetowe?
Na jakich urządzeniach Polacy robią zakupy internetowe? (2017)

W grupie osób, które korzystają z urządzeń mobilnych podczas zakupów online, najczęściej wymienianymi problemami są niedostosowanie stron zakupowych do urządzeń oraz niewygodne formularze na tych stronach. Na te dwa istotne aspekty korzystania z zakupów online mobilnie wskazała ponad połowa odpowiadających.

Około połowa ankietowanych deklaruje, że nie stosuje multichannelingu podczas robienia zakupów przez internet za pomocą urządzeń mobilnych, zarówno w formie prowadzenia zakupu na różnych urządzeniach, jak i porównywania cen podczas kupowania.

Robimy coraz więcej zakupów w zagranicznych sklepach internetowych

Najnowszy raport pokazuje, że polskich internautów, którzy kupują w zagranicznych e-sklepach, przybywa z roku na rok. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba e-konsumentów robiących zakupy w zagranicznych serwisach wzrosła z 10 do 16 proc.

Znajomość spontaniczna serwisów zakupowych
Znajomość spontaniczna serwisów zakupowych

Coraz więcej osób kupuje online, głównie przez wygodę

Kupujących online nie tylko przybywa, ale mają oni także coraz lepszą opinię na temat zakupów przez internet. Według badanych największą zaletą e-zakupów jest ich całodobowa dostępność (82 proc. wskazań). Na kolejnych miejscach w czołówce motywatorów zakupów online znalazły się: wygoda, rozumiana jako brak konieczności jechania do sklepu (77 proc.), oraz nieograniczony czas na wybór poszukiwanego produktu (76 proc.).

Tym, co mogłoby zachęcić badanych do jeszcze częstszych zakupów w e-sklepach, są przede wszystkim dwa atrybuty związane z finansami – niższe koszty dostawy (62 proc. wskazań) oraz niższe ceny niż w sklepach tradycyjnych (58 proc.). Natomiast wśród problemów, na które najczęściej wskazują e-konsumenci, oceniając zakupy w sieci, znalazły się: długie oczekiwanie na dostawę (38 proc.), wysokie koszty dostawy (37 proc.) oraz natrętne reklamy produktów, już wcześniej obejrzanych przez kupujących (36 proc.).

Czynniki motywujące do robienia zakupów online
Czynniki motywujące do robienia zakupów online

Dlaczego prawie połowa polskich internautów (46%) nie kupuje w sieci?

Prawie połowa wszystkich badanych (46%) to osoby deklarujące nierobienie zakupów online. Głównym powodem niekupowania online w tej grupie jest preferowanie fizycznego kontaktu z produktem. Jest to najważniejszy powód dla ponad połowy (52%) osób, które nie kupują online. Najmłodsze osoby istotnie częściej niż inne nie chce oczekiwać na dostawę produktu i jest to dla nich najważniejszy powód niekupowania w internecie.

Przyczyny niekupowania w internecie
Przyczyny niekupowania w internecie

Osoby w wieku 35-49 lat częściej, niż pozostałe grupy wiekowe, wskazywały na skomplikowanie zakupów online oraz oceniały je jako zbyt długie…

Osoby te zapytane o elementy, które potencjalnie mogłyby je zachęcić do zakupów online w przyszłości, wskazywały najczęściej na niższe ceny produktów, niższe koszty dostawy oraz szybkość dostawy.

Cały raport E-commerce w Polsce 2017 (221 stron) możesz pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Gemiusa.

źródło: Gemius Polska