Greenpeace ocenia Apple na B- w kategorii „ekologicznej elektroniki”

W najnowszej edycji „Guide to Greener Electronics 2017” od Greenpeace, Apple dostało ocenę B- i zajęło 2. miejsce wśród najbardziej ekologicznych firm technologicznych.

Ocena Greenpeace dla Apple na B- (2017)

Organizacja Greenpeace opublikowała dzisiaj swój przewodnik po zielonej elektronice „Guide to Greener Electronics 2017”, który systematyzuje wiedzę na temat praktyk związanych z ochroną środowiska wśród 17 największych firm technologicznych takich jak Apple, Google, Amazon, Microsoft, Sony, Samsung i innych.

Spośród wszystkich firm, które zostały ocenione przez Greenpeace pod kątem najmniejszego zużycia energii, zasobów i chemikaliów, firma Apple zajęła drugie miejsce zaraz po firmie Fairphone. Lider zestawienia zaprojektował urządzenie z myślą o minimalnym wpływie na środowisko.

Firma Apple została pochwalona za zaangażowanie na rzecz odnawialnych źródeł energii i ograniczenie emisji w łańcuchu dostaw oraz za wysiłki na rzecz przejrzystości w informowaniu o związkach chemicznych używanych w swoich produktach.

Według Greenpeace, Apple jest jedyną firmą, która ustanowiła cel odnawialnych źródeł energii we własnym zakresie oraz dla swojego łańcucha dostaw. Kilku z jej dostawców zobowiązało się już do używania w 100 proc. energii odnawialnej.

Jeśli chodzi o używanie związków chemicznych, Apple i Google jako jedyne wyeliminowały wszystkie związki bromowane, zmniejszając łatwopalność i polichlorek winylu.

Ogólna ocena Apple’a to B-, ale w podkategoriach firma zdobyła A- w odniesieniu do wyżej wymienionych działań na rzecz ochrony środowiska, B w zakresie chemikaliów oraz C za zasoby, w dużej mierze ze względu na wykorzystanie części zamiennych.

Pełne oceny firm technologicznych (Greenpeace 2017)
Pełne oceny firm technologicznych (Greenpeace 2017)

Oceny Greenpeace dla wszystkich uwzględnionych w rankingu firm technologicznych (w kolejności od najlepszej A-F):

  1. Fairphone (B)
  2. Apple (B-)
  3. Dell, HP (C+)
  4. Lenovo, Microsoft (C-)
  5. Acer, LG, Sony, Google (D+)
  6. Huawei, Asus (D)
  7. Samsung (D-)
  8. Amazon, Oppo, Vivo, Xiaomi (F)
Eko-oceny firm technologicznych (Greenpeace 2017)
Eko-oceny firm technologicznych (Greenpeace 2017)

Poinformowano także, że Apple i Sony podjęły próby zablokowania wzmocnienia norm elektroniki środowiskowej, które zachęcałyby do łatwiejszych napraw, uaktualniania i demontażu urządzeń przeznaczonych do recyklingu. Już wcześniej Greenpeace upomniało Apple’a, aby zmieniono przestarzały system napraw, oskarżając jednocześnie, że trudne do naprawienia urządzenia skracają ich żywotność, prowadząc tym samym do powstawania większej ilości odpadów elektronicznych.

Apple prawdopodobnie nie zmieni sposobu, w jaki jego urządzenia są produkowane, aby ułatwić firmom trzecim naprawę, ale jej wysiłki w kierunku łańcucha dostaw w zamkniętej pętli mogłyby doprowadzić do znacznie mniejszej ilości odpadów.

Na początku bieżącego roku, w rocznym raporcie Greenpeace, Apple znalazło się w rankingu najbardziej przyjaznych środowisku firm technologicznych na świecie. Sprawozdanie to koncentrowało się na czynnikach takich jak przejrzystość energetyczna, efektywność energetyczna, zaangażowanie w kwestie energii ze źródeł odnawialnych i propagowanie prawa.

źródło: Greenpeace – Guide to Greener Electronics 2017 via MacRumors