Funkcja na Facebooku zwiększająca krwiodawstwo w Indiach

W indyjskiej wersji aplikacji Facebook pojawi się nowa funkcja ułatwiająca rejestrację dawców krwi, znalezienie specjalnych punktów krwiodawstwa i powiadomienia o do najbliższych potrzebnych dawców.

Akcja krwiodawstwa na Facebooku (Indie)

Chociaż wielu ludzi jest chętnie oddałoby krew potrzebujących, często nie wiedzą jak się zarejestrować i gdzie jechać aby to zrobić. Wprowadzenie nowej funkcji w kanale Aktualności na Facebooku może zachęcić wielu ochotników do zarejestrowania się w najbliższym miejscu. Dodatkowo znacznik na profilach innych dawców krwi może zachęcić innych, aby również pomagać innym osobom potrzebującym danej grupy krwi. Akcja ma pomóc w dotarciu do dużej grupy dawców, którzy mogą być potrzebni w danym miejscu.

Wprowadzenie na Facebooku możliwość rejestracji dawcy, znalezienie punktu krwiodawstwa i dawców w danych lokalizacjach jest częścią większej inicjatywy narodowego Dnia Krwiodawstwa (National Blood Donation Day) w Indiach, która odbędzie się 1 października.

Tego dnia mieszkańcy Indii, będą mogli znaleźć specjalną informację w Aktualnościach na Facebooku, w której zostaną poproszeni o podanie swojej grupy krwi i rejestrację. Ochotnicy otrzymają specjalną sekcję w swoim profilu a wszyscy będą mogli zapoznać się z informacjami na temat oddawania krwi.

W kolejnych tygodniach Facebook uruchomi kolejną fazę akcji w Indiach, pozwalając ludziom na składanie wniosków dawców, aby oddać krew konkretnej osobie lub organizacji, takiej jak bank krwi czy szpital. Ludzie będą mieli możliwość ustawienia swojej grupy, gdzie ma być przekazana i uzupełniania swoich informacji kontaktowych i osób, którym chcemy przekazać swoją krew.

Fcebook Indie - dawcy krwi - aplikacja

Osoby, które się zgłoszą do akcji, i wskazali, że są skłonni oddać krew, otrzymają powiadomienie na Facebooku z kolejnymi instrukcjami. Będą mogli odpowiedzieć na prośbę przez telefon, komunikator mobilny WhatsApp lub Messenger.

Ważną sprawą jest to, że przez aplikację użytkownicy nie rejestrują się w banku krwi! Dopiero gdy faktycznie oddadzą krew we wskazanym miejscu.

Facebook Indie - dawcy krwi - aplikacja

Jeśli akcja odniesie sukces może zostać wprowadzona także w innych częściach świata. Podobnie jak w przypadku akcji oddawania narządów w 2012 roku, kiedy to zarejestrowało się ponad 2 mln osób.

Akcja CSR na Facebooku, to kolejny dowód na to, jak bardzo pożyteczne mogą być social media – wystarczy tylko wdrożenie odpowiednich funkcji, aby znaleźć filantropów chętnych do wsparcia akcji humanitarnych.

Facebook - dawcy krwi - jak to działa?

źródło: TechCrunch via Facebook Newsroom – Introducing a New Feature in India to Help Increase Blood Donations