[26-31 sierpnia] Tydzień w historii technologii

W ostatnim tygodniu sierpnia wybrzmiała pierwsza audycja radiowa z magnetofonu, Farraday odkrył indukcję i powstała największa na świecie bateria!

26-31 sierpnia: Tydzień w historii technologii

26 sierpnia 1938: Pierwsze użycie magnetofonu w radiu

Stacja radiowa WQXR w Nowym Jorku wyemitowała jako pierwsza swój program przy pomocy magnetofonu. Używanym magnetofonem był system nagrywania Phillipsa-Millera, znany również jako Millertape, wynaleziony przez Jamesa Arthura Millera.

27 sierpnia 2003: Największa na świecie bateria

Miasto Fairbanks na Alasce posiadało największą na świecie baterię, do której było podłączone. Zaprojektowana ona została po to, aby zapobiec poważnym zaciemnieniom, które nękały miasto co 2-3 lata. Baterie mogłyby zasilić miasto przez kilka minut – to wystarczająco dużo czasu, aby uruchomić zapasowe generatory dieslowskie. Bateria zawiera 13760 komórek, które miały powierzchnię ponad 10 000 stóp kwadratowych. Według oficjalnych informacji, w ciągu pierwszych dwóch lat eksploatacji, system akumulatorów zapobiegł co najmniej 81 awariom zasilania.

28 sierpnia 2009: Wydano system Snow Leopard (Mac OS X 10.6) oraz uśmiercono AppleTalk

Firma Apple udostępniła system Mac OS X 10.6 – Snow Leopard – dla komputerów Macintosh. Snow Leopard był ważnym wydaniem, gdyż jako pierwszy nie wspierał komputerów Mac opartych na technologii PowerPC i skupił się na optymalizacji komputerów Mac opartych na procesorach firmy Intel. Protokół sieciowy AppleTalk, z którego Apple korzystał od 1980 roku, również przestał być wspierany w systemie Snow Leopard. AppleTalk był pierwszym prawdziwym protokołem sieciowym typu plug-and-play, a pod koniec lat 80. był najpopularniejszym protokołem sieciowym na świecie.

29 sierpnia 1831: Faraday odkrył indukcję elektromagnetyczną

Angielski naukowiec Michael Faraday odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej, będące podstawową zasadą działania dla silników elektrycznych i generatorów elektrycznych – dwóch bardzo ważnych wynalazków, które obecnie zasilają i sterują naszą elektroniczną technologią.

30 sierpnia 1969: Pierwszy procesor czołowy (IMP)

Powstał pierwszy procesor czołowy IMP (z ang. Interface Message Processor) – procesor komunikacyjny zastosowany w sieci ARPANET do komutowania pakietów. Zamiast IMP używa się obecnie terminu przełącznik pakietów.

IMP można uznać za pierwszą generację tego, co nazywamy dzisiaj routerami sieciowymi. 29 października 1969 r. przesłano pierwszą wiadomość między dwoma IMP -jest ona uważana za pierwszą wiadomość przesłaną w Internecie.

31 sierpnia 2004: Połączenie firm Aldus i Adobe

Aldus, firma, która stworzyła PageMakera (pierwszą na świecie aplikację do publikacji na komputerach stacjonarnych), połączyła się z firmą Adobe (firmą, która stworzyła system PostScript – język opisu strony umożliwiający druk laserowych).