E-paragony mają pojawić się już w styczniu 2018 roku

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że od 1 stycznia 2018 r. kasy fiskalne z papierowymi paragonami będą zastępowane tzw. kasami online.

E-paragony i tzw. kasy online już w styczniu 2018 r.

Wiceminister finansów Paweł Gruza, w odpowiedzi na interpelację poselską, zapowiedział że od stycznia planowane jest stopniowe wprowadzanie tzw. kas online. Mają one wyeliminować tradycyjne papierowe paragony, które zostaną zastąpione e-paragonami. Pierwsze mają wprowadzić je branże, które są najbardziej narażone na nadużycia podatkowe.

Cały proces ma odbywać się stopniowo, tak, aby dostosować potrzeby przedsiębiorców i ministerstwa do e-paragonowej rewolucji. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, kasy on-line będą przekazywały automatycznie dane dotyczące raportów fiskalnych dobowych, paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych oraz zarejestrowanych faktur i faktur anulowanych według ustalonego harmonogramu przekazu danych.

Obecnie w resorcie finansów trwają pracę nad rozporządzeniem, które określi warunki techniczne i kryteria dla tzw. „kas on-line”, które będą wysyłać informacje na temat wszystkich transakcji do systemu informatycznego ministerstwa.

Planowany termin wejścia w życie to 1 stycznia 2018 r. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, przedsiębiorcy, co do zasady, nie będą musieli wymieniać kas. Podatnik będzie mógł stosować do prowadzenia ewidencji nowe kasy on-line, a także kasy z elektronicznym zapisem kopii. Stopniowo z rynku będą wycofywane kasy z kopią papierową. Planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku stosowania kas on-line w branżach szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych. Wymiana kas nastąpi stopniowo. Prace analityczne w tym zakresie nadal trwają.

Przeczytaj również: Wniosek o dowód osobisty złożysz przez smartfona i tablet

W jaki sposób klienci będą otrzymywać e-paragony?

Choć nowe prawo dotyczące stosowania kas fiskalnych dotyczy głównie przedsiębiorców i głównym celem wprowadzenia jest uszczelnienie systemu podatkowego, to zmiany mają przynieść korzyści klientom.

Po wprowadzeniu rozwiązania z kasami online i e-paragonami, klienci zamiast papierowego rachunku, będą mogli otrzymywać dowód zakupu za pośrednictwem SMS-a lub wiadomości e-mail. Jak podaje minister, w Ministerstwa Rozwoju trwają prace nad wypracowaniem ostatecznego modelu udostępniania paragonów w postaci elektronicznej dla klientów.

Wprowadzenie e-paragonów nie wyeliminuje jednak całkowicie papierowego dowodu zakupu, który sprzedawca będzie miał obowiązek wydać klientowi.

Jak podaje gazeta.pl, według danych KPMG, wprowadzenie elektronicznych paragonów może przynieść budżetowi państwa dodatkowe 2,8 mld zł rocznie. Nowe urządzenia fiskalne to koszt ok. 1,8 tys. zł netto, plus dodatkowo 20 zł miesięcznie za koszty transmisji danych.

System kas fiskalnych online działa już od kilku lat w innych krajach na świecie. Na Węgrzech wpływy z podatku VAT w 2014 r. wzrosły dzięki e-kasom aż o 8 proc., q w Słowenii zanotowano roczny skok o 4,6 proc.

źródło: Gazeta.pl via Ministerstwo Rozwoju i Finansów