Unia Europejska chce być liderem we wdrażaniu 5G

Parlament Europejski chce, aby Unia Europejska była liderem we wdrażaniu superszybkiego internetu mobilnego udostępnianego w sieci 5G.

PE chce być liderem we wdrażaniu superszybkiego internetu mobilnego 5G

Wdrożenie sieci 5G w Unii Europejskiej może przyczynić się do stworzenia 2 mln miejsc pracy. Koordynacja działań państw członkowskich jest kluczowa – uważają posłowie. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie planu działania na rzecz wdrożenia 5G w UE

Wymiana informacji między samochodami po to, by uniknąć wypadku czy operacje przeprowadzane na odległość – te i inne nowe usługi wymagają ultra-szybkiego połączenia internetowego o niewielkim opóźnieniu (czas między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi), które ma zapewnić technologia 5G.

Sieć 5G to sieć nowej generacji – ma oferować prędkość przesyłania danych na poziomie od 10 do nawet 100 Gbps (dla porównania: obecne technologie umożliwiają przepustowość do 300 Mbps). Poza tym sieć 5G ma charakteryzować się opóźnieniami na bardzo niskim poziomie (maksymalnie kilku milisekund).

Wdrożenie sieci 5G wymaga ogromnych inwestycji m.in. w infrastrukturę, dlatego firmy telekomunikacyjne oczekują, że rządy państw członkowskich ułatwią proces poprzez terminowe udostępniania widma radiowego w skoordynowany sposób oraz poprzez przyjęcie przyjaznych inwestycjom regulacji prawnych.

Przeczytaj także: Nowe prognozy: z sieci 5G będziemy korzystać w 2022 roku?

W czwartek, 1 czerwca, Parlament Europejski poparł plan działania dla sieci 5G w Unii Europejskiej przygotowany przez Komisję Europejską, podkreślając, że koordynacja działań państw członkowskich jest kluczowa, by uniknąć opóźnień podobnych do tych, gdy wdrażano sieć 4G.

Komunikacja mobilna od 1G do 5G - infografika
Komunikacja mobilna od 1G do 5G – infografika (źródło KE)

– Inwestycje są kluczowe, by osiągnąć cele sieci 5G. Potrzebujemy uproszczenia ram prawnych, elastycznych modeli współinwestycji, długoterminowej pewności i przewidywalności – powiedział Michał Boni (EPL, Polska).

Poza tym Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do „zapewnienia, utrzymania i rozwoju długoterminowego finansowania planu działania dotyczącego sieci 5G”. 700 mln € wynosi wsparcie UE w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego uruchomione w 2013 roku, które do 2025 roku zostane dopełnione przez prywatny kapitał, sięgając łącznie 3,5 mld €. Według Komisji Europejskiej wdrożenie planu działania na rzecz sieci 5G może przyczynić się do stworzenia 2 mln miejsc pracy. Wdrożenie komercyjne sieci ma nastąpić do końca 2020 roku, a na obszarach miejskich i przy głównych szlakach komunikacyjnych – do 2025 roku.

Posłowie rozważają także “twarde” środki, by umożliwić wdrożenie sieci 5G. W lipcu br. Parlament Europejski zagłosuje nad propozycjami mającymi na celu zachęcenie przedsiębiorstw do inwestowania w sieci o bardzo dużej przepustowości oraz poprawę zarządzania widmem m.in. dzięki przydzielaniu przydzielania częstotliwości na minimum 25 lat. W innej rezolucji przyjętej 1 czerwca na sesji plenarnej posłowie wzywają do rozwijania zintegrowanej strategii cyfryzacji europejskiego przemysłu.

– Cyfryzacja może poprawić warunki pracy, przyczyniając się do zaoferowania pracownikom bardziej przyjaznych godzin pracy – powiedział Reinhard Bütikofer (Greens/EFA, Niemcy), sprawozdawca rezolucji ws. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu.

źródło: Parlament Europejski – Digital Europe: opportunities for industry; conditions for the gigabit society oraz 5G: Parlament Europejski chce, by Unia Europejska była liderem we wdrażaniu superszybkiego Internetu, infografika od Komisja Europejska (EN)