Unia Europejska chce być liderem we wdrażaniu 5G

Parlament Europejski chce, aby Unia Europejska była liderem we wdrażaniu superszybkiego internetu mobilnego udostępnianego w sieci 5G.

PE chce być liderem we wdrażaniu superszybkiego internetu mobilnego 5G

Wdrożenie sieci 5G w Unii Europejskiej może przyczynić się do stworzenia 2 mln miejsc pracy. Koordynacja działań państw członkowskich jest kluczowa – uważają posłowie. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie planu działania na rzecz wdrożenia 5G w UE

Wymiana informacji między samochodami po to, by uniknąć wypadku czy operacje przeprowadzane na odległość – te i inne nowe usługi wymagają ultra-szybkiego połączenia internetowego o niewielkim opóźnieniu (czas między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi), które ma zapewnić technologia 5G.

Sieć 5G to sieć nowej generacji – ma oferować prędkość przesyłania danych na poziomie od 10 do nawet 100 Gbps (dla porównania: obecne technologie umożliwiają przepustowość do 300 Mbps). Poza tym sieć 5G ma charakteryzować się opóźnieniami na bardzo niskim poziomie (maksymalnie kilku milisekund).


Wdrożenie sieci 5G wymaga ogromnych inwestycji m.in. w infrastrukturę, dlatego firmy telekomunikacyjne oczekują, że rządy państw członkowskich ułatwią proces poprzez terminowe udostępniania widma radiowego w skoordynowany sposób oraz poprzez przyjęcie przyjaznych inwestycjom regulacji prawnych.

Przeczytaj także: Nowe prognozy: z sieci 5G będziemy korzystać w 2022 roku?

W czwartek, 1 czerwca, Parlament Europejski poparł plan działania dla sieci 5G w Unii Europejskiej przygotowany przez Komisję Europejską, podkreślając, że koordynacja działań państw członkowskich jest kluczowa, by uniknąć opóźnień podobnych do tych, gdy wdrażano sieć 4G.

Komunikacja mobilna od 1G do 5G - infografika

Komunikacja mobilna od 1G do 5G – infografika (źródło KE)

– Inwestycje są kluczowe, by osiągnąć cele sieci 5G. Potrzebujemy uproszczenia ram prawnych, elastycznych modeli współinwestycji, długoterminowej pewności i przewidywalności – powiedział Michał Boni (EPL, Polska).

Poza tym Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do „zapewnienia, utrzymania i rozwoju długoterminowego finansowania planu działania dotyczącego sieci 5G”. 700 mln € wynosi wsparcie UE w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego uruchomione w 2013 roku, które do 2025 roku zostane dopełnione przez prywatny kapitał, sięgając łącznie 3,5 mld €. Według Komisji Europejskiej wdrożenie planu działania na rzecz sieci 5G może przyczynić się do stworzenia 2 mln miejsc pracy. Wdrożenie komercyjne sieci ma nastąpić do końca 2020 roku, a na obszarach miejskich i przy głównych szlakach komunikacyjnych – do 2025 roku.

Posłowie rozważają także “twarde” środki, by umożliwić wdrożenie sieci 5G. W lipcu br. Parlament Europejski zagłosuje nad propozycjami mającymi na celu zachęcenie przedsiębiorstw do inwestowania w sieci o bardzo dużej przepustowości oraz poprawę zarządzania widmem m.in. dzięki przydzielaniu przydzielania częstotliwości na minimum 25 lat. W innej rezolucji przyjętej 1 czerwca na sesji plenarnej posłowie wzywają do rozwijania zintegrowanej strategii cyfryzacji europejskiego przemysłu.

– Cyfryzacja może poprawić warunki pracy, przyczyniając się do zaoferowania pracownikom bardziej przyjaznych godzin pracy – powiedział Reinhard Bütikofer (Greens/EFA, Niemcy), sprawozdawca rezolucji ws. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu.

źródło: Parlament Europejski – Digital Europe: opportunities for industry; conditions for the gigabit society oraz 5G: Parlament Europejski chce, by Unia Europejska była liderem we wdrażaniu superszybkiego Internetu, infografika od Komisja Europejska (EN)

Łukasz Majchrzyk
Obserwuj

Łukasz Majchrzyk

redaktor mobiRANK.pl
Od 2005 roku zajmuję się komunikacją internetową i e-marketingiem, jestem pasjonatem urządzeń mobilnych oraz nowych technologii – i nie waham się ich używać.
Łukasz Majchrzyk
Obserwuj