7 na 10 użytkowników płatności mobilnych to mieszczuchy

Aż 70 proc. użytkowników korzystających z płatności mobilnych to mieszkańcy obszarów miejskich, zobacz jak wygląda struktura tych płatności na świecie ze względu na urbanizację.

Płatności mobilne opanowały już wiele kluczowych rynków, jednak w większości obszarów świata wciąż nie są tak popularne na wsiach jak w przypadku obszarów miejskich. Wielu dostawców płatności mobilnych z pewnością skupi się także na obszarach wiejskich.

Obecnie infrastruktura finansowa na obszarach wiejskich, szczególnie na wielu szybko rozwijających się rynkach, może znacznie przyspieszyć. Wyeliminowanie tej luki za pomocą tradycyjnych metod nie jest łatwe, ale płatności alternatywne – w szczególności mobilne – mogą okazać się rozwiązaniem, które bardzo szybko przyjmie się także na wsiach.

Obecnie, tylko 8 proc. użytkowników płatności mobilnych mieszka na obszarach wiejskich, w porównaniu z 70 proc. w małych i większych miastach.

Płatności mobilne na wsiach i w miastach na świecie
Płatności mobilne na wsiach i w miastach na świecie

źródło: GlobalWebIndex – 7 in 10 Mobile Payment Users Live in Urban Environments