Wprowadzono weryfikację faktów w wyszukiwarce Google

Wyszukiwarka Google i Google News od teraz jeszcze lepiej pozwoli wyszukać użyteczne i prawdziwe informacje dzięki weryfikacji faktów.

„Informacje zweryfikowane” w wyszukiwarce Google i w Google News

W każdej minucie i każdego dnia publikowane są w sieci tysiące nowych artykułów. Ilość treści, na jakie natykamy w internecie, może wydawać się przytłaczająca. Niestety nie wszystkie z nich są prawdziwe i oparte na faktach, co sprawia, że czasem trudno jest odróżnić prawdę od fikcji. Właśnie dlatego w październiku wspólnie ze swoimi partnerami z Jigsaw, Google ogłosiło, że udostępni wydawcom w kilku krajach możliwość oznaczania swoich newsów w Google News symbolem Informacje zweryfikowane. Taka informacja identyfikuje artykuły, w których informacje zostały zweryfikowane przez zewnętrznych partnerów.

Po tym, jak firma Google przyjrzała się informacjom zwrotnym od użytkowników i wydawców, wprowadziło etykietę „informacje zweryfikowane” do wyszukiwarki Google i Google News na całym świecie i we wszystkich językach. Kiedy będziecie szukać czegoś w Google’u, a wyniki wyszukiwania będą zawierać zweryfikowane informacje, zostanie to w jasny sposób zaznaczone na stronie z wynikami. Przy fragmencie artykułu podane zostanie, jakie stwierdzenia są w nim zawarte, kto je wygłosił i czy zaufane źródło potwierdza tę konkretną informację.

Weryfikacja faktów w wyszukiwarce Google (mobile)
Weryfikacja faktów w wyszukiwarce Google (mobile)

Informacje te nie są dostępne dla każdego wyniku wyszukiwania, mogą też pojawić się strony z wynikami wyszukiwania, w których różni wydawcy sprawdzili to samo stwierdzenie i doszli do różnych wniosków. Prezentowane informacje nie są sprawdzane przez Google’a, pokazywane są jednak aby użytkownicy mogli podejmować bardziej świadome decyzje. Pomimo, że pokazywane mogą być różne wnioski, akie rozwiązanie według Google’a jest przydatne, by zrozumieć stopień konsensusu w odniesieniu do określonego tematu i mieć jasne informacje w sprawach, co których źródła są zgodne.

Gdy informacje zweryfikowane będą bardziej widoczne w wynikach wyszukiwania, użytkownicy będą mieli ułatwione zadanie dokonania przeglądu i oceny faktów oraz określenia własnych opinii.

Żeby uzyskać dostęp do funkcji weryfikacji, wydawcy muszą używać znacznika Schema.org ClaimReview na konkretnych witrynach, na których dokonują weryfikacji publicznych twierdzeń  lub użyć widgetu Share the Facts opracowanego przez Duke University Reporters Lab i Jigsaw. Do programu będą kwalifikować się tylko ci wydawcy, którzy algorytmicznie zostaną uznani za wiarygodne źródło informacji.

Schema.org ClaimReview
Schema.org ClaimReview

Oprócz tego ich treści muszą być zgodne z ogólnymi zasadami dotyczącymi wszystkich ustrukturyzowanych znaczników danych oraz z kryteriami weryfikacji faktów Google News, a także wskazówkami ogólnymi Google News w zakresie odpowiedzialności, przejrzystości, czytelności i wprowadzania w błąd. Jeśli wydawca lub twierdzenie do zweryfikowania nie spełnia tych standardów lub nie respektuje tych zasad, znacznik może być zignorowany na takiej stronie.

Więcej informacji o nowym narzędziu znajdziesz na stronie Centrum Pomocy Google’a.

źródło: Google Blog Polska – Weryfikacja faktów dostępna w wyszukiwarce i Google News na całym świecie