Dzień w historii technologii [4 marca]

Rdzeniowa pamięć ferrytowa to jeden z wynalazków, bez którego mogłoby nie być np. PS2 – zobacz co się wydarzyło 4 marca?

4 marca - Dzień w historii technologii

4 marzec 1956: IBM kupiło patent na rdzeniową pamięć ferrytową

Wang opatentował rdzenień ferrytowy 17 maja 1955. Firma IBM wykorzystywała rdzenie ferrytowe w swoich systemach, a kwestia patentu rozpoczęła ciekawą walkę prawną. Jedna z nich zakończyła się zakupem patentu przez IBM.

Wang sprzedało swój patent na rdzeniową pamięć ferrytową firmie IBM za 500 000 dolarów. Był to jeden z najważniejszych wynalazków w historii komputerów, który powszechnie stosowano w komputerach cyfrowych od połowy 1950 roku do połowy 1970 roku. Jay Forrester z MIT jest uważany za wynalazcę pamięci rdzeniowej.

4 marca 1977 Pierwszy superkomputer Cray-1

Cray-1 był superkomputerem zaprojektowanym w Cray Research przez zespół, w skład którego wchodził Seymour Cray (twórca technologii rejestrów wektorowych). Pierwszy system Cray-1 został zainstalowany w Los Alamos National Laboratory. Był wykorzystywany do projektowania zaawansowanych systemów uzbrojenia.

Komputer Cray-1A wraz z freonowym systemem chłodzenia ważył 5,5 tony. Jednym ze środków uzyskania wielkich szybkości było skracanie połączeń kablowych. Cel ten narzucił przestrzenną strukturę komputera: został zbudowany z sekcji połączonych w kształt podkowy; najdłuższy przewód w systemie miał 122 cm. Komputer wykorzystywał procesor wektorowy i zawierał 200 000 specjalizowanych układów ECL. CRAY-1A posiadał 12,5-nanosekundowy okres zegara (80 MHz), 8 rejestrów wektorowych zawierających po 64 słowa oraz 1 milion 64-bitowych słów szybkiej pamięci (8 MB RAM). Mógł wykonywać ponad 80 milionów operacji zmiennopozycyjnych na sekundę (80 MFLOPS). W późniejszym okresie ustanowił rekord szybkości na poziomie 133 MFLOPS. Skonfigurowany z 1 milionem słów RAM, maszyna i jej systemy zasilające pobierały około 115 kW mocy; systemy chłodzące oraz pamięć dyskowa podwajały tę liczbę.

Model komputera Cray-1

Maszyna wymagała wbudowanego systemu chłodzenia opartego o freon. Na jego potrzeby wybudowano własną podstację elektryczną, aby go zasilać, utrzymanie kosztowało ok. 35000 dolarów miesięcznie.

4 marca 2000: Sony PlayStation 2

Tego dnia wydano w Japonii Playstation 2, które zaczęło rywalizować z konsolami Dreamcast Sega i Nintendo Game Cube. Playstation 2 miało procesor Emotion Engine 294 MHz (później 299 MHz ze 128-bitowymi funkcjami), 32 MB pamięci Rambus synth Graphics (147 MHz), USB 1.1, połączenie Ethernet oraz 2 gniazda na karty pamięci, które obsługiwały karty o pojemności maksymalnie 8 MB. Sony Playstation 2 pojawiło się w USA dopiero w  październiku 2000 r.. Niektórzy twierdzą, że PS2 spowodowało upadek Dreamcast. Konsola PS2 była kompatybilna z grami wydanymi na pierwszą konsolę PlayStation.

PlayStation 2 z 2000 roku