11 lutego – Europejski Dzień Numeru 112

11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru 112, pod który w sytuacji awaryjnej możemy zadzwonić o każdej porze i z każdego miejsca na świecie.

11 lutego - Europejski dzień numeru alarmowego 112

Od 2009 roku w dniu 11 lutego w całej Europie obchodzimy Europejski Dzień Numeru 112. W tym roku już po raz 8 data 11.2.2017 służy podniesieniu świadomości, pod jakim numerem telefonu najszybciej można uzyskać pomoc w sytuacjach awaryjnych.

Wybór dnia, jak łatwo się domyślić nie jest przypadkowy, bowiem 11 luty to jedenasty dzień drugiego miesiąca roku – co daje numer 112. Tego dnia państwa członkowskie organizują rozmaite działania komunikacyjne i akcje informacyjne, które mają na celu promowanie numeru alarmowego 112.

Akcja ma sens, ponieważ mniej niż połowa obywateli mieszkających w Europie zna numer alarmowy 112 i spontanicznie wybrałoby go na swoim smartfonie (telefonie) w razie nagłego wypadku. Europejski Dzień Numeru 112 jest to także doskonałą okazją, aby informować obywateli, kiedy należy dzwonić pod numer 112 i co robić w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.

Co powinieneś wiedzieć o numerze alarmowym 112?

Połączenie z ogólnoeuropejskim numerem alarmowym 112 jest bezpłatne i nie trzeba odblokowywać klawiatury telefonu ani posiadać karty SIM, aby uzyskać połączenie. Numer telefony działa także w sieci telefonów stacjonarnych na terenie Unii Europejskiej oraz w sieciach komórkowych na całym świecie.

Numer 112 został uruchomiony w 1991 roku, a 7 marca 2002 roku uregulowany dyrektywą o usłudze powszechnej Parlamentu Europejskiego i Rady.

Po wybraniu numeru 112 zostaniesz połączony z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), skąd możesz być przełączony do operatorów straży pożarnej, policji lub pogotowia ratunkowego. Numer 112 współdziała z systemem lokalizacji (platformą lokalizacyjno-informacyjna), dzięki czemu powstał system Centrów Powiadamiania Ratunkowego odpowiadających danej lokalizacji.

Dzięki numerowi 112 nie musisz pamiętać innych numerów alarmowych i możesz wybrać go natychmiast, dlatego warto go zapamiętać. Dla porządku przypominam Wam podstawowe numery telefonów alarmowych:

numer telefonu opis
112 centrum powiadamiania ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy)
981 pogotowie drogowe
984 pogotowie rzeczne
985 MOPR, WOPR, GOPR i TOPR
986 straż miejska (nie we wszystkich miastach)
987 centrum zarządzania kryzysowego
997 policja
998 straż pożarna
999 pogotowie ratunkowe
991 pogotowie energetyczne
992 pogotowie gazowe
993 pogotowie ciepłownicze
994 pogotowie wodno-kanalizacyjne
995 Komenda Główna Policji – system Child Alert
996 Centrum Antyterrorystyczne
19 282 pogotowie dźwigowe
19 285 pogotowie komunikacji miejskiej
19 633 pogotowie drogowe dla Warszawy
601 100 100 numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)
601 100 300 numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)

źródło: Wikipedia – 112 (numer alarmowy), EENA (European Emergency Number Association) – European 112 Day 2017