Mobile Connect – mDokumenty i cyfrowy urząd przez smartfona

Dzięki rozwiązaniu Mobile Connect, już w 2017 roku Polacy załatwią sprawy urzędowe również przez smartfona.

Mobile Connect - logo

Już wkrótce przez komórkę będzie można zawierać umowy całkowicie cyfrowo. Stanie się tak za sprawą między innymi Mobile Connect – innowacyjnemu narzędziu, które zaoferować mają operatorzy telekomunikacyjni w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji.

Dzięki inicjatywie resortu z operatorami rozwiązanie to pozwoli również na bezpłatne wykorzystanie wspomnianego narzędzia przy realizacji cyfrowych usług oferowanych przez administrację publiczną.

Zobacz również: Mobilny dowód osobisty już od czerwca 2017 roku?

Co to jest Mobile Connect?

Mobile Connect to rozwiązanie, które po wdrożeniu pozwoli na uwierzytelnienie i autoryzację obywateli w systemach administracji publicznej za pomocą telefonu. Dzięki niemu obywatel, który ma komórkę będzie mógł skorzystać z dostępu do portali lub usług online za pomocą bezpiecznego indywidualnego hasła (PIN) i tym sposobem np. załatwić sprawę urzędową bez wychodzenia z domu.

W administracji publicznej mechanizm Mobile Connect będzie mógł znaleźć zastosowanie m.in. w projekcie wprowadzenia mobilnej wersji dokumentów (mDokumentów), nad którym pracuje Ministerstwo Cyfryzacji (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny auta oraz potwierdzenie polisy OC przez komórkę) oraz w Profilu Zaufanym („eGO”). Co ważne – usługa będzie dostępna dla blisko 100 proc. użytkowników sieci komórkowych – nie będzie przy tym potrzebne połączenie z internetem.

Wizja rozwiązania Mobile Connect (1)

Pilotażowe wdrożenie Mobile Connect nastąpić ma w drugim kwartale 2017 roku, a pełne uruchomienie usługi przez operatorów telefonii komórkowej nastąpi do końca przyszłego roku. Co istotne, w kontaktach obywatela z administracją publiczną oraz służbami mundurowymi usługa będzie bezpłatna.

Deklaracje gotowości operatorów telefonii komórkowej w zakresie wdrożenia mechanizmu Mobile Connect

  • Gotowość wdrożenia mechanizmu Mobile Connect w procesach administracji publicznej w zakresie bezpłatnego uwierzytelniania i autoryzacji (mDokumenty i eGO).
  • Ujednolicony interfejs działania (user experience) Mobile Connect, z poziomem uwierzytelniania zgodnym z eIDAS Średni (w trybie Podaj PIN), dostępne dla 100% użytkowników sieci komórkowych.
  • Prowadzenie dalszych rozmów dotyczących wykorzystania Mobile Connect z dostarczaniem tożsamości do tworzenia Profilu Zaufanego i dla Krajowego Publicznego Schematu Identyfikacji Elektronicznej oraz wykorzystania innych innowacyjnych technologii w przyszłości jak biometria (zgodny z eIDAS Wysoki).
Schemat rozwiązania Mobile Connect w administracji publicznej w Polsce (2017 r.)
Schemat rozwiązania Mobile Connect w administracji publicznej w Polsce (2017 r.)

Porozumienie w sprawie wdrożenia usługi Mobile Connect zawarto w listopadzie br. Wówczas to minister cyfryzacji Anna Streżyńska, przedstawiciele Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz firm telekomunikacyjnych zobowiązali się do współdziałania na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej. W szczególności dotyczy to upowszechniania e-usług, jakie oferuje administracja publiczna. Współpraca pozwoliła już na zidentyfikowanie podstawowych barier prawnych, jakie ograniczają cyfryzację procesów w administracji publicznej oraz konsumenckich. Dotyczy to również  pełnego wykorzystania potencjału, jaki daje mechanizm Mobile Connect. Aby to było możliwe potrzebne jest wprowadzenie pewnych zmian prawnych.

Schemat integracji z wykorzystaniem OIDC
Schemat integracji z wykorzystaniem OIDC

W prawie telekomunikacyjnym powinny się znaleźć odpowiednie zapisy, które umożliwią zawieranie umów w pełni cyfrowo, będą zawierać rozwiązania prokonsumenckie, które ułatwią komunikację z abonentem oraz wprowadzą elementy wspierające cyfryzację procesów administracyjnych i gospodarczych. Tak jak zakłada to rządowy program „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji – Sprawy urzędowe również przez komórkę