Osoby korzystające tylko ze smartfonów według kraju

Sprawdź, w którym kraju jest największy udział użytkowników korzystających wyłącznie ze smartfonów i co jest tego przyczyną?

Na ostatnio prezentowanym wykresie mogliśmy zobaczyć zbiorczy udział internautów, którzy wykorzystują do łączenia się z siecią wyłącznie smartfona. Wynikało z niego, że 15% użytkowników internetu to osoby korzystające wyłącznie ze smartfona (nieposiadające lub nieużywające innych podłączonych do internetu urządzeń).

Warto jednak podkreślić, że udział takich osób jest bardzo różny w zależności od kraju. Tendencja wzrostowa widoczna jest głównie w krajach rozwijających się, gdzie wyłącznie mobilni użytkownicy stanowią ponad jedną trzecią populacji online danego kraju. Sytuacja taka ma miejsce między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Tajlandii, Malezji, i Arabii Saudyjskiej.

Z danych jednoznacznie zatem wynika, że na rynkach szybkiego wzrostu konsumenci spędzają znacznie więcej czasu używając smartfonów (telefonów komórkowych).

Obraz jest zupełnie inny rynkach rozwiniętych, na które składają się kraje Ameryki Północnej i Europy Zachodniej (w tym w Polsce – ok 10%), gdzie osób które korzystałyby tylko i wyłącznie ze smartfona jest najmniej – poniżej 10%. W krajach takich jak Kanada, Niemcy, USA i Wielka Brytania, użytkownicy korzystający wyłącznie ze smartfonów stanowią mniej niż 5% populacji internautów.

Na poniższym wykresie możesz sprawdzić procentowy udział użytkowników, którzy do korzystania z internetu używają tylko mobile’a i nie posiadają innych urządzeń online (dane z 34 krajów na świecie):

 

Procentowy udział użytkowników korzystających tylko ze smartfonów wg kraju (wykres, 2016)
Procentowy udział użytkowników korzystających tylko ze smartfonów wg kraju (GWI, 2016)

źródło: GWI – Mobile-Only Users by Country