Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe w Polsce

Po II kwartale 2016 r., liczba aktywnych umów indywidualnych klientów bankowości internetowej w Polsce po raz pierwszy przekroczyła 15 mln.

NetB@nk: Raport bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe (II kwartał 2016 r.)

W okresie kwiecień – czerwiec przybyło łącznie 331 tys. aktywnych użytkowników bankowości internetowej, a od początku początku roku – 660 tys. Tendencja w zakresie aktywnego wykorzystania elektronicznych kanałów dostępu wśród klientów indywidualnych jest wyjątkowo stabilna – w dalszym ciągu tylko około co druga osoba posiadająca taką możliwość loguje się do swojego banku przez internet.

Według najnowszego raportu NetB@nk, na koniec czerwca 2016  banki miały podpisanych 31,5 mln umów z klientami bankowości internetowej. W II kwartale liczba ta zwiększyła się nominalnie o 687 tys. sztuk, czyli o 2,23% w ujęciu kwartalnym i nieco ponad 12,5% w ujęciu rocznym. Pomijając istotny, skokowy wzrost liczby umów w II i III kwartale 2015 r., kwartalna dynamika zmian w sferze obowiązujących umów bankowości internetowej od dłuższego czasu utrzymuje się na zbliżonym poziomie, nieprzekraczającym 2,5%. W ciągu 3 ostatnich okresów obserwujemy nieznaczne przyspieszenie w tej kategorii, jednak rynek powoli ulega nasyceniu i nie należy raczej spodziewać się spektakularnych zmian.

Liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej w Polsce (2Q 2016)

Zgodnie z danymi zebranymi w najnowszej edycji raportu NetB@nk, na koniec II kwartału 2016 było 15,2 mln. aktywnych klientów. To 48,2% całkowitej liczby umów bankowości internetowej. Dynamika wzrostu w zakresie rachunków aktywnych od 3 kwartałów utrzymuje się na poziomie niemal identycznym jak w przypadku całkowitej liczby umów, co oznacza, że internetowy dostęp do nowych rachunków nie jest wykorzystywany natychmiast.

Stan polskiej bankowości - statystyki

Wyjaśnienia w zakresie stosunku liczby rachunków aktywnych w odniesieniu do całkowitej liczby umów bankowości internetowej mogą dostarczać wyniki zakończonego w lipcu b.r. badania w ramach akcji ZBP i porównywarki finansowej Comperia.pl pt. „Miliony Polaków”. Badanie, w którym udział wzięło łącznie ponad 22 tys. internautów, pokazało, że większość  – 66% – klientów korzystających z usług bankowych posiada więcej niż jeden rachunek, jednak 80% aktywnie korzysta z jednego lub maksymalnie dwóch rachunków.

Liczba klientów indywidualnych mających zawartą umowę korzystania z usług bankowości internetowej i liczba aktywnych klientów indywidualnych:

Liczba klientów indywidualnych mających zawartą umowę korzystania z usług bankowości internetowej i liczba aktywnych klientów indywidualnych:

Badanie okazało się cennym źródłem informacji dla środowiska bankowego w zakresie  preferencji klientów dotyczących pożądanych cech  rachunku bankowego. Łatwy i przejrzysty dostęp do konta przez internet znalazł się bardzo wysoko w hierarchii cech które powinien posiadać. W zdecydowanej większości cecha ta jest także wysoko oceniana przez klientów usług bankowych. Badanie pokazało również, że duża część klientów posiada więcej niż jeden rachunek, co może wyjaśniać rozbieżność w zakresie obecnego potencjału bankowości internetowej i stopnia jego wykorzystania. Rynek w obecnej fazie rozwoju uległ pewnemu nasyceniu i o ile nie nastąpi na nim jakościowa zmiana, trudno oczekiwać skokowych wzrostów w zakresie liczby nowych rachunków – mówi Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Pobierz pełną wersję raportu NetB@nk –  Raport bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe (II kwartał 2016 r.) (zip, 1,98 MB)

Źródło: ZBP – Raport NetB@nk: Ponad 15 mln aktywnych rachunków bankowości internetowej