Polscy konsumenci oczekują więcej cyfrowych usług

Zobacz najważniejsze wnioski z badania Mastercard „Postawy wobec cyfrowych innowacji” na temat potrzeb cyfrowych konsumentów.

Polscy konsumenci oczekują więcej usług cyfrowych

Wyniki najnowszego badania Mastercard „Postawy wobec cyfrowych innowacji” wskazują, że polscy konsumenci pozytywnie przyjmują trend cyfryzacji oraz chcą korzystać z większej ilości cyfrowych usług, w z tym płatności. Są również większymi entuzjastami cyfryzacji niż mieszkańcy Europy Zachodniej oraz deklarują chęć korzystania z usług z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i technologii biometrycznych. Badanie zostało zrealizowane przez Mastercard we współpracy z IPSOS, na próbie 23 tys. internautów z 23 krajów, w tym z Polski.

  • Ankietowani w badaniu Mastercard są entuzjastami cyfryzacji i wierzą w jej pozytywny wpływ na społeczeństwo.
  • W poziomie „ucyfrowienia” Polacy wyprzedzają mieszkańców Europy Zachodniej.
  • Polscy konsumenci są zadowoleni z rozwoju cyfrowych usług finansowych, w tym płatności, z których są już gotowi korzystać z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i biometrii.

Zdecydowana większość, bo aż ¾ polskich konsumentów jest zadowolonych z rosnącej cyfryzacji i kierunków jej rozwoju. Większość z nich wierzy również, że cyfryzacja różnych aspektów życia ma pozytywny wpływ na społeczeństwo (59%) oraz uważa, że będzie ona postępować, a cyfrowe usługi będą dostępne dla coraz większej części społeczeństwa (83%).

Najważniejsze wnioski z badania:

  • Aż ¾ polskich konsumentów jest zadowolonych z rosnącej cyfryzacji i kierunków jej rozwoju
  • W poziomie „ucyfrowienia” Polacy wyprzedzają mieszkańców Europy Zachodniej
  • Polscy konsumenci są bardziej „ucyfrowieni” pod względem różnorodności sprzętu elektronicznego (34% zaawansowanych użytkowników) niż cyfrowych usług (15%), z których korzystają
  • Aż 26% ankietowanych w badaniu Mastercard deklaruje, że używa urządzeń mobilnych do płatności zdalnych
  • Gdybyśmy mieli zrezygnować z kart płatniczych i gotówki na rzecz płatności cyfrowych, co drugi badany zdecydowałby się na płatność telefonem komórkowym
  • Polscy konsumenci deklarują gotowość do płacenia za pomocą smartwatcha (12%) czy opaski fitness (9%, najwyższy wynik w całej Europie).
  • Ponad 1/3 ankietowanych chciałaby swoje transakcje płatnicze autoryzować za pomocą odcisku palca

Chcemy więcej cyfrowych usług

Polscy konsumenci zadowoleni są również z poziomu „ucyfrowienia” różnego rodzaju usług. Najczęściej korzystają z poczty elektronicznej (84%), wyszukiwarek internetowych (83%), zakupów online (77%), mediów społecznościowych (71%), nawigacji (59%) czy serwisów pogodowych (50%). Obok usług turystycznych i gastronomicznych, handel i usługi finansowe to dziedziny, z których poziomu cyfryzacji polscy konsumenci są zadowoleni najbardziej (6/10 odpowiedzi w przypadku każdego z tych czterech obszarów). Ankietowani wskazują natomiast potrzebę zwiększenia zasięgu usług cyfrowych w edukacji (42% odpowiedzi), opiece zdrowotnej (37%) i transporcie publicznym (34%).

Chcemy więcej usług cyfrowych (dane statystyczne)

„Podział na świat online i offline zaciera się. Coraz większa cyfryzacja naszego codziennego życia wydaje się być nieunikniona, a dla Polaków stała się czymś naturalnym. Z badania Mastercard wyłania się obraz optymistycznych konsumentów, chętnie korzystających z coraz większej ilości usług w internecie. Oczywiście potrzeba czasu, żeby oswoić się z nowymi zjawiskami i rozwiązaniami. W ostatnich latach zmiany zachowań Polaków postępują jednak wyjątkowo szybko, co wynika z ogólnej gotowości Polaków do korzystania z nowych technologii i przyjmowania nowych zachowań” – komentuje Maria Cywińska, socjolog internetu, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz także: Ranking banków w internecie i smartfonie (Newsweek 2016)

„Polscy konsumenci chcą, żeby korzystanie z cyfrowych usług było szybkie i proste. Innymi słowy, chcemy, żeby internet ułatwiał nam realizację codziennych zadań, takich jak zakupy, zarządzanie finansami czy komunikowanie się. Zadaniem firm takich jak Mastercard jest przewidywanie potrzeb konsumentów i oferowanie coraz szerszej gamy cyfrowych usług. Innowacja nie może jednak oznaczać kompromisu w kwestii bezpieczeństwa, musimy mieć poczucie, że nasze dane i środki finansowe są w pełni bezpieczne” – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe.

Europejscy liderzy cyfryzacji

Badanie Mastercard pozwoliło wyodrębnić profile respondentów o różnych postawach wobec cyfryzacji. Poziom „ucyfrowienia” badano na trzech płaszczyznach: korzystania z bankowości elektronicznej (online i mobilnej, w tym z usług płatności); korzystania z różnych rodzajów sprzętu elektronicznego (np. smartfona, tabletu, smart TV, smartwatcha, czytnika e-booków, konsoli do gier); oraz różnorodności usług cyfrowych, z których korzystają badani (np. zakupy online, media społecznościowe, streaming muzyki i filmów, rezerwowanie ofert turystycznych). Dzięki takiej analizie udało się wyodrębnić cztery sylwetki polskich konsumentów: od najbardziej „ucyfrowionych” Propagatorów (17%), przez Entuzjastów (28%), Naśladowców (45%), aż po najbardziej sceptycznych wobec cyfryzacji Tradycjonalistów (10%).

Wśród ankietowanych Polaków niemal co drugi (45%) zalicza się do grupy Entuzjastów lub Propagatorów cyfryzacji, co plasuje nas w europejskiej czołówce – średnia dla Europy Środkowo-Wschodniej to 43%, a dla Europy Zachodniej – zaledwie 37%. W Polsce rzadziej spotyka się też zachowawczych Tradycjonalistów. Wśród nielicznych krajów, które wyprzedzają nas pod względem otwartości na innowacje, są Szwedzi. Są oni nie tylko większymi entuzjastami cyfryzacji i bardziej zaawansowanymi użytkownikami usług online, takich jak e-bankowość i płatności mobilne, ale też częściej korzystają ze sprzętu elektronicznego.

Urządzenia, którymi chcielibyśmy płacić

Polscy konsumenci są bardziej „ucyfrowieni” pod względem różnorodności sprzętu elektronicznego (34% zaawansowanych użytkowników) niż cyfrowych usług (15%), z których korzystają. Ponadto, znacznie lepiej od innych Europejczyków wypadamy pod względem korzystania z bankowości i płatności mobilnych – odsetek „zaawansowanych” użytkowników wynosi 26%, w porównaniu z 17% w naszym regionie i zaledwie 9% w Europie Zachodniej. Spośród ankietowanych Polaków 81% deklaruje, że korzysta z bankowości przez przeglądarkę internetową, a 42% przez aplikację w telefonie.

Gotowi na mobilność i biometrię

Polacy coraz chętniej korzystają z usług cyfrowych za pomocą urządzeń mobilnych. Aż 26% ankietowanych w badaniu Mastercard deklaruje, że używa ich do płacenia zdalnie za usługi (np. parking, bilety), za zakupy w sklepie fizycznym, bądź też online, za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji zakupowej. Co więcej, gdybyśmy mieli zrezygnować z kart płatniczych i gotówki na rzecz płatności cyfrowych, co drugi badany zdecydowałby się na płatność telefonem komórkowym. Ponadto polscy konsumenci deklarują gotowość do płacenia za pomocą smartwatcha (12%) czy opaski fitness (9%, najwyższy wynik w całej Europie).

Płatności mobilne i cyfrowe oraz biometria

Otwartość polskich konsumentów na cyfrowe innowacje znajduje swoje odzwierciedlenie również w gotowości do stosowania biometrycznych metod autoryzacji płatności. Ponad 1/3 ankietowanych chciałaby swoje transakcje płatnicze autoryzować za pomocą odcisku palca. Większość z nas uważa, że biometryczne autoryzowanie transakcji jest innowacyjne (65%), szybkie (61%) i łatwe (58%). Oprócz tego, prawie 2/3 z nas uważa tę metodę za bezpieczną. To istotne, ponieważ najważniejsze czynniki, jakie bierzemy pod uwagę przy wyborze metody autoryzacji, to bezpieczeństwo konta bankowego (54%) oraz danych osobowych (27%).

Sprawdź również: Polak a nowoczesne technologie płatnicze [infografika]

źródło: Informacja prasowa Mastercard