1 z 3 minut online spędzamy na smartfonie

Czas jaki spędzamy w sieci z wykorzystaniem smartfonów wydłużył się już do 30 procent i wygląda na to, że ciągle rośnie.

Najnowsza grafika GWI pokazuje jak zmienia się udział czasu spędzanego w internecie z wykorzystaniem smartfona i komputera. Oczywiście urządzenia mobilne wciąż pną się do góry i od 2012 roku udział czasu online na smartfonach wzrósł o 10 p.p. do ok. 35%.

Smartfony stają się powoli pierwszym urządzeniem, którego używamy do łączenia się z internetem. W 2016 roku internauci spędzają coraz więcej czasu na codziennym korzystaniu ze swoich smartfonów. Nieco ponad 1 na 3 minuty spędzone w internecie każdego dnia stanowią telefony komórkowe, ten czas rośnie do ponad 4 minut na 10 w wśród grupy internautów w wieku 16-24 lata.

Mają na to wpływ różne czynniki. Powstanie komunikatorów mobilnych i wszechobecnego internetu mobilnego dało użytkownikom jeszcze więcej powodów, aby regularnie korzystać z urządzeń mobilnych poza domem. Jednak czas spędzany online za pośrednictwem PC lub laptopa pozostaje stosunkowo stabilny. Zobacz jak zmieniał się procentowy udział czasu online z wykorzystaniem smartfonów i komputerów od 2012 do 2016 roku:

% czasu spędzanego online za pomocą PC/laptopa i smartfonów (od 2012 do 2016 roku)
% czasu spędzanego online za pomocą PC/laptopa i smartfonów (od 2012 do 2016 roku)

źródło: GWI – 1 in 3 Online Minutes Now Spent on Mobile