Popularność przewozów na żądanie w Ameryce

Jak bardzo popularne są przewozy na żądanie wśród Amerykanów i jak często z nich korzystają, czyli popularność takich usług jak Uber i Lyft.

Jak wolicie korzystać z taksówek? Przywoływać je na ulicy, zamawiać przez panią z centrali taksówkowej, SMS-em, czy przez aplikację mobilną?

Nowe badania Pew Research (Shared, Collaborative and On Demand: The New Digital Economy) wykazały, że zdecydowana większość Amerykanów nigdy nie używała takich aplikacji mobilnych jak Uber czy Lyft! Pomimo rosnącej popularności tych usług i wielu informacji w mediach, aż 33 proc. dorosłych Amerykanów nie słyszała o takich aplikacjach a 51 proc. słyszało ale nigdy nie skorzystało. W rzeczywistości tylko 15 proc. mieszkańców USA skorzystała z zamawiania taksówki przez aplikację mobilną.

Popularność aplikacji/usług mobilnych w USA do zamawiania przewozów osobowych:

  • 15% używało takich aplikacji
  • 33% nie słyszało o takich aplikacjach
  • 51% słyszało o takiej aplikacji, ale nigdy nie korzystało

Częstotliwość korzystania z takich aplikacji jak Uber (wśród 15%, którzy korzystają):

  • 17% – codziennie, kilka razy lub przynajmniej raz w tygodniu
  • 26% – kilka razy w miesiącu
  • 56% – bardzo rzadko

Zobacz także: 

Ten wykres pokazuje ile procent dorosłych mieszkańców USA korzystało z aplikacji takich jak Uber i jak często to robi?

Częstotliwość korzystania z aplikacji do zamawiania przewozów przez Amerykanów

źródło: Statista – How Many Americans Are Using Ride-Hailing Apps?