Biometria i wereables w płatnościach mobilnych

Wraz z upowszechnieniem się urządzeń z dostępem do internetu, cyfrowe płatności nie ograniczają się już tylko do tych z użyciem smartfona. Klienci coraz chętniej korzystają z płatności nowej generacji.

Płatności mobilne - MasterCard

MasterCard opublikował wyniki corocznego badania Mobile Payments Study, przeprowadzonego w 61. krajach, w tym w Polsce. Ma ono na celu analizę rozmów nt. nowoczesnych metod płatności. Łącznie przeanalizowano ponad 2 miliony wpisów z takich platform jak m.in. Twitter, Facebook, Instagram czy Google+.

Najważniejsze wyniki badania:

  • Temat cyfrowych płatności budzi coraz większa zainteresowanie – liczba wpisów wzrosła ponad 20-krotnie w ciągu 4 lat
  • Rośnie zaufanie konsumentów do płatności mobilnych jako bezpiecznej formy robienia zakupów
  • Zdecydowana większość rozmów nt. płatności mobilnych dotyczyła portfeli cyfrowych, takich jak Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay czy MasterPass
  • Internauci interesują się biometrią jako sposobem na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w płatnościach mobilnych
  • Najdynamiczniej rośnie liczba wpisów nt. „wereables” jako urządzeń, które mogą służyć do regulowania płatności

W 2015 r. klienci chętnie korzystali z coraz większej liczby dostępnych opcji płatności elektronicznych, nie ograniczając się już do prostego pytania „co dalej (po płatnościach smartfonem)?”. Na całym świecie, w tym w Polsce, posiadacze kart oczekują od banków i sprzedawców detalicznych udostępnienia użytecznych i łatwych w obsłudze opcji płatności mobilnych. Liczba komentarzy na ten temat zamieszczanych w mediach społecznościowych podwoiła się na przestrzeni zaledwie jednego roku.

Takie wnioski wynikają z czwartego już, dorocznego badania MasterCard Mobile Payments Study, przeprowadzonego we współpracy z firmą PRIME Research w 61 krajach, w tym w Polsce. W ramach badania przeanalizowano 2 miliony wpisów dotyczących płatności mobilnych w mediach społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Instagram, Forums, Google+ i YouTube.

Liczba wpisów na temat cyfrowych płatności wzrosła wielokrotnie, z poziomu  85 tys. w 2012 r. Analiza wpisów z 2015 r. wskazuje, że rosnącemu zainteresowaniu tym tematem ze strony internautów towarzyszyło coraz bardziej pozytywne nastawienie do technologii płatności mobilnych, co wpisuje się w trend utrzymujący się od dwóch lat.

„Im więcej dostępnych możliwości, tym bardziej zmienia się nastawienie klientów, którzy obecnie wydają się w pełni akceptować płatności formy następnej generacji” — powiedziała Marcy Cohen, wiceprezes ds. komunikacji cyfrowej w MasterCard.

Więcej opcji płatności

W 2015 r. portfele cyfrowe, w tym Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay i MasterPass, stanowiły temat 97% rozmów w mediach społecznościowych dotyczących płatności mobilnych. Rozmowy te skupiały się przede wszystkim na nowościach produktowych, usprawnieniach w usługach oraz ocenach użytkowników. Oprócz portfeli cyfrowych dyskusje dotyczyły kart zbliżeniowych (47%), technologii biometrycznych (33%), płatności osobistych (14%) i tzw. wearables, czyli urządzeń do noszenia na sobie (6%).

Rozmowy o kartach zbliżeniowych dotyczyły upowszechniania się płatności elektronicznych w systemach komunikacji miejskiej na całym świecie, w tym w Londynie i Sankt Petersburgu, jak również na dużych imprezach sportowych.

W ostatnim kwartale 2015 r. wearables wspominano w rozmowach ponad 30 razy częściej niż w pierwszym kwartale.

Wzrost liczby rozmów na całym świecie

Portfele cyfrowe są coraz bardziej obecne w rozmowach w mediach społecznościowych na całym świecie. W ciągu ostatniego roku wzrost liczby rozmów, w których poruszono temat portfeli cyfrowych, odnotowano w każdym regionie, w tym w Europie (+144%). Dyskusja na ten temat najbardziej ożywiła się w krajach Ameryki Północnej (+ 519%).

Kluczową kwestią pozostaje bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo płatności mobilnych wciąż dominuje w rozmowach. Coraz więcej konsumentów ma neutralne lub pozytywne nastawienie do oferowanych im usług (94%). Stanowi to wzrost o 3 pkt. proc. w stosunku do ubiegłego roku i aż o 24 pkt. proc. w stosunku do badania z 2012 r.

W 2015 r. jednymi z najczęstszych tematów były technologie biometryczne oraz schyłek ery haseł, co widać w rozmowach w mediach społecznościowych w 163 krajach na całym świecie. Płatności z wykorzystaniem technik odcisków palców i elektrokardiogramu (EKG) były ważnym tematem rozmów użytkowników, z kolei rozpoznawanie twarzy („Selfie Pay”) było głównym tematem (55%) rozmów dotyczących biometrii.

Klienci coraz chętniej korzystają z płatności nowej generacji.
Klienci coraz chętniej korzystają z płatności nowej generacji.

Informacje o badaniu Mobile Payments Study

MasterCard we współpracy z PRIME Research przeprowadził czwarte, doroczne badanie Mobile Payments Study mające na celu analizę rozmów dotyczących nowych metod płatności. W ramach badania prześledzono ponad 2 mln wpisów i rozmów w mediach społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Instagram, Forums, Google+ i YouTube, w 61 krajach, w tym w Polsce. Tegoroczne badanie objęło ponad 1,6 mln oryginalnych wpisów oraz ponad 433 tys. udostępnień, które zawierały komentarze klientów i rozmowy o nowościach. Badanie wyraźnie pokazało rosnące zainteresowanie nowymi metodami płatności. Firma badawcza PRIME wykorzystała autorskie metody i technologie analizy mediów społecznościowych do wskazania najważniejszych trendów w dziedzinie nowych sposobów płatności. Trendy te to między innymi biometria, karty zbliżeniowe, portfele cyfrowe, płatności osobiste i „wearables”. Efektem badania jest raport, który pokazuje najnowsze trendy w zakresie kategorii i produktów obsługujących płatności mobilne w poszczególnych krajach i regionach.

źródło: informacja prasowa MasterCard – MasterCard Study of Social Conversations Reveals Consumers are Embracing the Next Generation of Payments