Wysyłamy coraz więcej SMS-ów i MMS-ów

 

Według raportu „Łączność – wyniki działalności w 2014 roku” opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w ubiegłym roku Polacy wysłali 51 996 mld SMS-ów, czyli o 557 mln wiadomości więcej, niż w 2013 roku.

Mobile w Polsce - raport GUS

Liczba wysłanych wiadomości SMS wzrosła po raz pierwszy od 2012 roku. Coraz większą popularnością wśród Polaków cieszą się również MMS-y, których w ubiegłym roku wysłano 527 mln, czyli o 83 mln więcej, niż rok wcześniej.

Opublikowany we wrześniu 2015 przez Główny Urząd Statystyczny raport „Łączność – wyniki działalności w 2014 roku” wskazuje na zatrzymanie tendencji spadkowej, jeśli chodzi o  liczbę SMS-ów nadanych w polskich sieciach komórkowych. Co prawda według GUS na każdego abonenta polskich sieci komórkowych w 2014 roku przypadło średnio 903 krótkie wiadomości tekstowe, tj. o 7 mniej niż rok wcześniej, ale wynika to z rosnącej liczby abonentów polskich sieci komórkowych. Według stanu na koniec ubiegłego roku polskie sieci komórkowe zanotowały 57,6 mln abonentów, co oznacza wzrost o 1,9%  w stosunku do analogicznego okresu w 2013 roku. W przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014 roku przypadało 149,7 abonentów, czyli o prawie 3 więcej, niż rok wcześniej.

liczba SMS-ów wysyłanych w Polsce (2011-2014)

Dane GUS dotyczące liczby wysłanych wiadomości pokrywają się z ustaleniami Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który w wydanym w lipcu 2014 roku raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego podał dokładnie taką samą wartość, czyli 51,9 wysłanych mld SMS-ów. Z raportu UKE wynikało jednak, że liczba wiadomości nadanych w polskich sieciach komórkowych uległa zmniejszeniu o 0,6 proc. w stosunku do 2013 roku.

liczba MMS-ów wysyłanych w Polsce w latach 2011-2014

 

Wyraźnie widać zatrzymanie tendencji spadkowej, jeśli chodzi o liczbę wiadomości tekstowych nadanych w polskich sieciach komórkowych. Warto zwrócić uwagę, że w 2014 roku Polacy wysłali więcej SMS-ów, niż w 2011 roku, czyli jeszcze przed erą komunikatorów mobilnych! Myślę, że SMS jako uniwersalne narzędzie do komunikacji, do którego zdążyliśmy się mocno przyzwyczaić przez ostatnie przeszło 20 lat cały czas dla wielu użytkowników w Polsce stanowi podstawową formę przekazywania informacji. Owszem, wzrost zasięgu mobilnych sieci szerokopasmowych, przekłada się na wzrost popularności komunikatorów mobilnych, ale jak pokazuje choćby najnowszy raport GUS krótkie wiadomości tekstowe trzymają się mocno. Wpływ na zatrzymanie tendencji spadkowej liczby SMS posiada również rosnąca popularność marketingu mobilnego, w którym wiadomości tekstowe są jednym z najważniejszych narzędzi, a także bankowości mobilnej, w której SMS bardzo często służy do autoryzacji operacji finansowych. Z raportu UKE wynika, że nie spełniają się scenariusze, w których aplikacje mobilne wypierają komunikację SMS. Okazuje się, że oba narzędzia mogą istnieć obok siebie, a w niektórych przypadkach nawet się uzupełniać. – powiedział Marcin Papiński, dyrektor ds. rozwoju w firmie Infobip.

Rozwój telefonii mobilnej (komórkowej) w Polsce w latach 2001-2014

Rozwój telefonii komórkowej w Polsce w latach 2001-2014

Liczba standardowych telefonicznych łączy głównych sieci publicznej według stanu w dniu 31 XII 2014 r. wynosiła 4,6 mln, tj. o 6,2% mniej niż przed rokiem, w tym w miastach 3,7 mln, a na wsi – 907 tys. W końcu 2014 r. na 100 mieszkańców przypadało 12,0 łączy. Największą gęstość tej sieci – mierzoną liczbą łączy na 100 mieszkańców – zanotowano w województwach: mazowieckim (15,8), małopolskim (13,2), lubuskim (12,8) i dolnośląskim (12,5), a najmniejszą w warmińsko-mazurskim (9,5) oraz w kujawsko-pomorskim (9,6).

Liczba łączy w dostępach ISDN (sieć cyfrowa z integracją usług umożliwiająca jednoczesne przekazywanie głosu, faksów, obrazu, danych) wg stanu w dniu 31 XII 2014 r. wynosiła 789,5 tys. (w tym w miastach – 726,7 tys.) i była o 13,6,% mniejsza niż w 2013 r. W telefonii ruchomej (mobilnej) liczba abonentów (łącznie z użytkownikami) według stanu na koniec 2014 r. wynosiła 57,6 mln i była o 1,9% większa niż w końcu 2013 r. Na 100 mieszkańców przypadało 149,7 abonentów (w 2013 r. – 146,8).

Stan telefonii mobilnej  w Polsce w 2014 r. na tle krajów Unii Europejskiej

Abonenci telefonii komórkowej (mobilnej) na 100 ludności w UE (stan na październik 2014)

Najwyższy wskaźnik wśród krajów Unii Europejskiej odnotowano na Łotwie – 220, w Szwecji – 199, Finlandii – 172, w Estonii – 160 oraz w Bułgarii – 159, a dla 28 krajów Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosił 134.

Na podstawie „Raportu UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2014 roku”, rynek usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w 2014 r. nadal powiększał się. W końcu roku korzystało z usług internetu szerokopasmowego ponad 13 mln użytkowników, tj. ok. 8% więcej niż przed rokiem. Na koniec 2014 r. zanotowano ponad 7 mln użytkowników posiadających dostęp stacjonarny do Internetu, tj. ok. 5% mniej w porównaniu ze stanem w końcu 2013 r., przy czym z dostępu stałego opartego na technologii DSL korzystało ok. 2,9 mln użytkowników, a realizowanego za pośrednictwem modemu kablowego ok. 2,5 mln. Poprzez modemy w sieciach ruchomych łączyło się z Internetem ok. 6 mln użytkowników.

Pobierz pełny raport Łączność – wyniki działalności w 2014 roku (PDF, 1,23 MB)

Raport GUS „Łączność – wyniki działalności w 2014 roku” został opracowany na podstawie wyników badań statystyki publicznej, przy wykorzystaniu danych administracyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także danych Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (EUROSTAT) oraz Komisji Europejskiej.

źródło: informacja prasowa Infbip, GUS – raport Łączność – wyniki działalności w 2014 r. – publikacja z 18.09.2015 r. Komisja Europejska – Digital Agenda Scoreboard.