Liczba internautów w 12 krajach UE

Zobacz procent populacji i liczbę osób korzystających z internetu w wybranych krajach Unii Europejskiej (w tym w Polsce). Dane ze stycznia 2015 roku.

Analitycy firmy Gemius opublikowali dane na temat liczby internautów w 12 krajach Unii Europejskiej, oraz wyliczyli współczynnik penetracji internetu (czyli sprawdzili, jaki procent populacji stanowią internauci w danym kraju).

Pod uwagę wzięto dwanaście krajów Unii Europejskiej, w których Gemius prowadzi badanie internetu: Danię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię, Chorwację, Estonię, Litwę, Łotwę, Bułgarię i Rumunię. Dane pochodzą ze stycznia 2015 roku i dotyczą populacji w wieku 18–69 lat (z wyjątkiem Bułgarii, dla której dane dotyczą osób w wieku 15–69 lat).

Liczba internautów i współczynnik penetracji internetu w Polsce (styczeń 2015)

Według badania gemiusAudience w Polsce z internetu korzysta ponad dwie trzecie populacji (65%), czyli około 13 punktów procentowych mniej niż wynosi średnia europejska (75%). Internauci to dość liczna grupa biorąc pod uwagę liczbę 21,66 mln osób. Oznacza to, że więcej niż co trzeci Polak (35%) nie ma dostępu do sieci.

Podobna sytuacja występuje na Słowacji i w Rumunii, gdzie internautami jest sześciu na dziesięciu mieszkańców (odpowiednio 64% i 59%). Nieco większy procent populacji korzysta z internetu na Węgrzech (70%) i w Chorwacji (68%). Jednak we wszystkich wymienionych krajach penetracja internetu jest niższa niż wynosi średnia europejska (75 proc.) według raportu opublikowanego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, ITU).

W analizowanej dwunastce krajów znalazły się także takie, w których dostęp do internetu ma większy procent populacji niż wynosi średnia europejska. Dotyczy to krajów bałtyckich: Estonii (90%), Łotwy i Litwy (po 80%), a także Czech (88%), Bułgarii (82%) i Słowenii (81%).

Dla porównania w Danii z internetem łączą się prawie wszyscy (97%. populacji). Duński wynik jest więc niemal o jedną czwartą wyższy od średniej w Europie. Warto jednak pamiętać, że kraj ten wyróżnia najwyższa na świecie wartość współczynnika rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. ICT development index, IDI) – wg raportu ITU.

Zobacz na wykresie liczbę internautów i współczynniki penetracji internetu w 12 krajach Unii Europejskiej

Liczba i procent internautów w 12 krajach UE

Zobacz także nasze inne wykresy i infografiki w dziale mobiGRAFIKA.

źródło: Gemius – W Polsce co trzecia osoba bez dostępu do internetu