27 proc. internautów jest w wieku 16-24 lata

Ponad jedna czwarta internautów na świecie jest w wieku 16-24 lata.

Według raportu Internet Usage Trends za 1 kwartał 2015 roku na dojrzałych rynkach wskaźnik penetracji internetu wynosi prawie 100%, w krajach rozwijających się 60%, a w niektórych nie doszedł jeszcze nawet do 20%.

Zauważalna tendencja jest taka, że im niższy wskaźnik penetracji internetu, tym bardziej prawdopodobne jest, że większa część internautów w tym kraju, to młodzi zamożni z ludzie z większych miast.

Zależność ta nie jest idealna, ale można wyraźnie wskazać Indie, które mają najniższy wskaźnik penetracji internetu ze wszystkich przebadanych przez GWI 32 krajów. W Indiach aż 39% internautów jest właśnie w grupie 16-24 lata. Srednia światowa dla tego przedziału wiekowego to 27%. Kraje rozwijające się zajmują TOP 10 w tym zestawieniu w porównaniu z 10 ostatnich miejsc, które zajmują dojrzałe rynki.

 

W Polsce młodzi internauci stanowią 18% i zdecydowanie bliżej nam do rynków rozwiniętych.

27 proc. internautów jest w wieku 16-24 lata

źródło: GlobalWebIndex – Over a quarter of the world’s internet users are aged 16-24