Ruszył warszawski konkurs na aplikację mobilną

W poniedziałek, 2 marca, ruszył konkurs Dane po warszawsku, polegający na stworzeniu aplikacji mobilnej lub strony dla Warszawy.

Dane po warszawsku - konkurs na aplikację mobilną

 

Wystartował konkurs na miejską aplikację mobilną na smartfona lub stronę internetową Dane po warszawsku. Twórcy zwycięskich aplikacji otrzymają wsparcie, które pozwoli na rozwinięcie projektów.

Celem projektu jest stworzenie platformy udostępniającej otwarte dane publiczne oraz przeprowadzenie konkursu, w którym powstaną aplikacje wykorzystujące te dane i umożliwiające dostęp do nich wszystkim zainteresowanym. W ramach projektu “Dane po warszawsku” publikujemy wybrane zbiory danych publicznych m.st. Warszawy w internecie. 2 marca rozpoczyna się konkurs na najlepsze aplikacje zbudowane w oparciu o udostępnione zbiory.

Konkurs Dane po warszawsku wpisuje się w politykę otwartości m.st. Warszawy, której celem jest umożliwienie szerokiego dostępu do miejskich danych publicznych wszystkim zainteresowanym. Na specjalnie stworzonej stronie (api.um.warszawa.pl) publikowane są m.in. informacje przestrzenne (ortofotomapa, bankomaty, opieka zdrowotna, noclegi), transport miejski (kursowanie komunikacji publicznej, rower miejski, przystanki, strefa płatnego parkowania), sport i rekreacja (informacja turystyczna, obiekty sportowe), historia i religia (cmentarze, mapy historyczne), edukacja (wykaz placówek). Łącznie jest to ponad 200 zbiorów danych w 13 kategoriach, pochodzących z całego Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek miejskich.

Dane po warszawsku - konkurs

Zasady konkursu Dane po warszawsku

Pomysły można zgłaszać przez trzy tygodnie, do 22 marca, poprzez wybór ścieżki: MAM POMYSŁ lub BIORĘ POMYSŁ.

Ścieżka MAM POMYSŁ polega na:

  • zgłoszeniu pomysłu na aplikację wykorzystującą dane udostępnione na platformie otwartych danych;
  • skompletowaniu zespołu;
  • doprowadzeniu pomysłu do stadium „klikalnego” prototypu.

BIORĘ POMYSŁ polega na:

  • zgłoszeniu się do realizacji pomysłu jednego z Biur Urzędu m.st. Warszawy lub organizacji pozarządowej;
  • współpracy z nimi przy jego realizacji.

Przy realizacji projektów należy obowiązkowo skorzystać z co najmniej jednego zbioru danych udostępnionych na platformie otwartych danych przez m.st. Warszawa. Można dodatkowo wykorzystać inne otwarte dane (bez ograniczeń dostępu). Premiowane będą rozwiązania otwarte (dostępne na wolnych i otwartych licencjach) oraz dostępne dla wszystkich użytkowników (stosujące standard WCAG 2.0).

Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe (doradztwo, wsparcie promocyjne powstałych rozwiązań), będą również mogli uczestniczyć w kilkumiesięcznej inkubacji.

Harmonogram konkursu

Dane po warszawsku - harmonogram konkursu

Kto może wziąć udział w konkursie Dane dla Warszawy?

Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub za wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, także osobapowyżej 13. roku życia oraz osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoba prawna, np. organizacja pozarządowa lub przedsiębiorstwo, z zastrzeżeniem prawa do nagród pienieżnych dla mikroprzedsiębiorstw (tj. zatrudniających poniżej 10 osób i osiągających roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 2 milionów euro). W Konkursie nie mogą uczestniczyć partie polityczne.

Czym jest hakaton?

Hakaton (z ang. hackathon), inaczej sprint programistyczny, to najczęściej dwudniowe spotkanie w jak najbardziej realnej przestrzeni, podczas którego osoby zgromadzone na miejscu pracując intensywnie nad swoimi projektami mogą wymieniać się doświadczeniami i uwagami z innymi. Na koniec spotkania organizuje się prezentację wyników pracy. W założeniach hakaton mobilizuje i inspiruje do pracy.

Więcej o konkursie i danych możecie przeczytać na stronie konkursowej.

źródło: Konkurs na aplikacje – Dane po warszawsku, Urząd m.st. Warszawa – Dane po warszawsku – start konkursu