Użytkownicy sieci 4G na świecie

Statystycznie użytkownik sieci 4G/LTE to zamożny mężczyzna z Ameryki Północnej.

użytkownicy sieci 4G na świecie

Zobacz jak wygląda dostępność sieci 4G na świecie, na podstawie danych z raportu GWI „4G Mobile Users – Q1 2015”.

Globalnie, 18% dorosłych osób w wieku 16-64 lat korzysta z mobilnej sieci 4G. Podział pomiędzy mężczyznami a kobietami jest niemal pół na pół, natomiast znaczny podział ujawnia się jeśli weźmiemy pod uwagę dochody. Częściej z sieci 4G korzystają osoby zamożne, niż te z mniejszymi dochodami.

Pod względem wieku, wiodącą grupą sę osoby z przedziału 25-34 lata. Co istotne użytkownicy w wieku 16-24 stanowią tylko 16% korzystających z 4G, co oznacza, że koszty transferu w szybkiej sieci mobilnej stanowią wciąż barierę wejścia.

Według regionu, Ameryka Północna jest najwyższej, jednak analizując kraje to Korea Południowa jest na prowadzeniu (46%).

użytkownicy sieci 4G na świecie - infografika

Cały raport można pobrać na stronie: 4G Mobile Users – Q1 2015.

źródło: GlobalWebIndex – 4G users: most likely to be male, affluent and North American