Play zapowiedziało Stan darmowy

Na swojej dzisiejszej konferencji prasowej operator sieci Play pokazał nowy standard pod hasłem Stan darmowy.

Stan darmowy w Play

Nowe! Zobacz także: Formuła Smartfon Unlimited w Play z nielimitowanym internetem

Operator sieci Play zapowiadał wczoraj nowy Standard, który pokazał dzisiaj na swojej konferencji.

Co Play pokazało na konferencji prasowej 6 lutego 2015 roku i co zmieni się dla klientów tego operatora? Play wprowadza nowy standard w 2015, którym są darmowe rozmowy i SMS-y wewnątrz sieci. Oto czego jeszcze dowiedzieliśmy się na dzisiejszej konferencji prasowej.

 • od dziś kilka milionów klientów sieci Play może przestać płacić za rozmowy i SMS-y w sieci: 0 zł za rozmowy w sieci Play dla wszystkich na zawsze
 • czas trwania promocji od 6 lutego 2015 roku do odwołania
 • 0 zł za minutę i SMS-y we wszystkich ofertach Play (abonament i abonament dla firm, Play na kartę i oferty MIX)
 • Nowy standard będzie dostępny w ofertach:
  • Formuła PLAY
  • Play MIXtura
  • Play na kartę
  • Formuła MIX
  • Play dla FirmStan darmowy w Play
 • oferta nie będzie dostępna dla starych ofert abonamentowych, na kartę i MIX oraz dla klientów z ofertą na kartę z roczną ważnością konta, czyli Play Fresh i Play na Kartę Rok Ważności Konta – z oferty będzie można skorzystać po zmianie ofertyStan darmowy w Play
 • klienci oferty Play Fresh i Play na kartę rok ważności konta mogą skorzystać z oferty Cały rok ważności konta, wysyłając SMS-a o treści START.692 pod numer 111
 • odświeżone taryfy FOMUŁY Play na Kartę:
  • FORMUŁA SMS – 7 zł – nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci, nielimitowane połączenia w Play (po włączeniu Stanu Darmowego) i 100 MB danych
  • FORMUŁA 3w1 – 14 zł – nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci, nielimitowane połączenia w Play i 1 GB danych
  • FORMUŁA 4w1 – 21 zł – nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci, nielimitowane połączenia w Play, 2 GB danych i stawkę 0,09 zł za minutę połączeniu do innych sieciCały rok ważności konta w Play
 • nową twarzą komunikacji marketingowej oferty Stan darmowy będzie Anna Mucha, oraz Kuba Wojewódzki

 Zobacz na czym polega promocja Stan darmowy w Play?

Nowa twarz kampanii Stan darmowy w Play

Nowa twarz kampanii Stan darmowy w Play
Anna Mucha nową twarzą kampanii Stan darmowy w Play

Jak włączyć Stan darmowy w Play?

Stan darmowy włącza się tylko raz, wystarczy:

 • wpisać w telefonie kod *188# i nacisnąć połączenie (słuchawkę)
 • włączyć promocję w PLAY24
 • włączyć w salonie Play lub podczas rozmowy z konsultantem obsługi klienta pod numerem centrum obsługi klienta *500Jak włączyć Stan darmowy w Play?

Wideo z konferencji prasowej Play (6.02.2015 z godz. 10.45)

Dzisiaj wieczorem o godz. 19.00 na blogu rzecznika sieci Play będzie można zadać pytanie i porozmawiać o nowej ofercie operatora. Zainteresowanych zapraszamy do udziału w dyskusji.

Regulamin promocji Stan darmowy w Play dostępny jest na stronach internetowych operatora.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „STAN DARMOWY” W PLAY (luty 2015)

Obowiązuje od 6 lutego 2015 r. do odwołania

I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ „STAN DARMOWY”

 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać Abonenci Ofert: FORMUŁA RODZINA, FORMUŁA Unlimited w ramach taryf: FORMUŁA PLAY Unlimited oraz FORMUŁA 4.0 Unlimited, LongPlay (Plan Cenowy II), LongPlay 1, FORMUŁA iPhone z Internetem (FORMUŁA), taryfa tymczasowa.

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent ma możliwość:
  • 1.1 bezpłatnego wykonywania krajowych połączeń głosowych na numery Play w Sieci Telekomunikacyjnej (nie dotyczy połączeń międzynarodowych, w roamingu międzynarodowym oraz na numery o podwyższonej opłacie, specjalne i audioteksowe)
  • 1.2 bezpłatnego wysyłania SMS-ów na numery Play w Sieci Telekomunikacyjnej (nie dotyczy SMS-ów międzynarodowych, w roamingu międzynarodowym oraz na numery o podwyższonej opłacie, specjalne i audioteksowe).
 2. Warunkiem koniecznym do aktywacji Oferty Promocyjnej jest posiadanie uregulowanych płatności wynikających z Rachunków Telekomunikacyjnych.
 3. Aktywacja Oferty Promocyjnej następuje w ciągu 24 godzin od chwili dokonania jednej z czynności opisanych w pkt. III ust. 1 niniejszego regulaminu.
 4. Korzystanie z Oferty Promocyjnej wyłącza możliwość aktywacji Pakietu Nielimitowane Rozmowy w Play.
 5. Abonenci posiadający dowolny, aktywny pakiet zawierający określoną ilość SMS-ów do wykorzystania do wszystkich krajowych sieci komórkowych korzystają z niniejszej Oferty Promocyjnej po wykorzystaniu środków z takiego pakietu.
 6. Abonenci posiadający dowolny, aktywny pakiet zawierający określoną ilość minut do wykorzystania zarówno w Sieci Telekomunikacyjnej P4 jak i na krajowe połączenia głosowe oraz wideo do krajowych sieci komórkowych i połączenia głosowe do krajowych sieci stacjonarnych korzystają z niniejszej Oferty Promocyjnej po wykorzystaniu środków z takiego pakietu.
 7. Aktywacja niniejszej Oferty Promocyjnej nie powoduje zniesienia opłaty za korzystanie z innych Ofert Promocyjnych.

III. AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA USŁUGI

 1. W celu aktywacji Oferty Promocyjnej należy:
  • 1.1.  wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod:
   • *188#
   • *111*188*1#
  • 1.2.  wybrać na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji promocje wybrać odpowiednią opcję,
  • 1.3.  zalogować się na swoje konto w serwisie Play24 (24.play.pl) i następnie wybrać odpowiednią opcję.
 2. Dezaktywacja niniejszej Oferty Promocyjnej następuje w przypadku zmiany przez Abonenta posiadanej oferty.
 3. Aby nadal korzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej po zmianie Oferty, Abonent powinien dokonać jednej z czynności opisanych w ust. III pkt. 1 niniejszego regulaminu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Skorzystanie z niniejszej Usługi nie wyklucza skorzystania z innych Ofert promocyjnych dostępnych łącznie z Ofertą, z której korzysta Abonent chyba, że warunki innych Ofert promocyjnych zawierają odmienne postanowienia.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia dokumentów wskazanych w ust. IV pkt. 3 poniżej.
 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4sp. z o.o. dla Abonentów lub Cenniku Oferty z której korzysta Abonent.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Z dniem odwołania regulaminu Abonent nie będzie mógł korzystać z Usługi, a ponowne aktywowanie Usługi nie będzie możliwe. Informacja o odwołaniu zo- stanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
 5. Wszystkie kwoty podane w niniejszym regulaminie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.
 6. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się:
  1. nie kierować bez zgody Operatora do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty SIM/USIM otrzymanej przez Abonenta ruchu pochodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych;
  2. nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej lub realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działające w Sieci Telekomunikacyjnej;
  3. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
  4. nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;
  5. nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”;
  6. nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;
  7. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego na masowym wykonywaniu połączeń, w szczególności w przypadku automatycznej dystrybucji połączeń lub automatycznej interaktywnej obsługi numeru wywoła- nego lub w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego w celu obsługi tego ruchu lub przy wyko- rzystaniu kart w marketingu bezpośrednim (zakaz dotyczy Abonenta działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy);
  8. nie wykorzystywać kart SIM/USIM do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych bezpośrednio lub po- średnio do promowania towarów, usług lub wizerunku Abonenta lub innego podmiotu, lub w inny sposób służący osiągnięciu efektu handlowego (zakaz dotyczy Abonenta działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy);
 7. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień określonych w pkt. 6 powyżej , Operator może zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.
 8. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie www.play.pl.

Regulamin oferty promocyjnej Stan darmowy w Play z 6 lutego 2015 r. (PDF, 160 kB)

źródło: Play – Stan Darmowy