Wpływowe języki świata na podstawie nowych technologii i mediów

Global Language Network (GLN) to inicjatywa sześciorga badaczy z MIT Media Lab, którzy aby przybliżyć współczesne obyczaje i tendencje wykorzystują głównie nowe technologie i media.

W sieci Global Language Network (GLN) każdy węzeł reprezentuje język, który powiązany jest z innymi językami na świecie. Na poniższym przykładzie języki połączone są ze sobą zgodnie z częstotliwością tłumaczeń książek. Rozmiary węzłów reprezentują liczbę osób mówiących w danym języku a grubości krawędzi oznacza liczbę tłumaczeń z jednego języka na inny.

Pozycja języka w Global Language Network jest silnie skorelowana z liczbą znanych na całym świecie ludzi urodzonych na terenie związanym z danym językiem. Identyfikowane są słynne osoby na całym świecie. A do korelacji wykorzystywane są najnowsze technologie i media społecznościowe, które oddają siłę oddziaływania współczesnego języka.

Częstotliwość tłumaczeń na dany język
Częstotliwość tłumaczeń na dany język

Rozpowszechnienie danego języka wcale nie decyduje o tym, jak bardzo jest wpływowy – przekonują autorzy projektu Global Language Network (GLN).

To, czy dany język ma dużą siłę oddziaływania, nie zależy od liczby osób, które się nim posługują, ale od tego, kim ci ludzie właściwie są – uważa cytowany w raporcie David Crystal, językoznawca. Innymi słowy – nie narodowość ma znaczenie, ale wybór języka, którego używamy w kontaktach (również wirtualnych) z innymi.

Badacze przyjrzeli się językom, którymi posługują się znaczące osoby świata – bo to one zwykle kontaktują się ze sobą na arenie międzynarodowej. I to za ich sprawą nawet najbardziej izolowane języki stają się słyszalne, a sprawy komunikujących się nimi ludzi – dostrzegalne. Aby sprawdzić siłę oddziaływania poszczególnych języków, Shahar Ronan i jego współpracownicy z GLN posłużyli się danymi z Wikipedii (jej różnojęzycznych edycji) i Twittera, wzięli też pod uwagę książkowe przekłady (ok. 2,2 mln pozycji wybranych z indeksu UNESCO).

Języki na Twitterze i Wikipedii
Najpopularniejsze języki na Twitterze i Wikipedii

We wszystkich trzech przypadkach na pierwszym miejscu jest oczywiście język angielski. Jest to język, z którego i na który najczęściej tłumaczone są książki. Również w Wikipedii jest najwięcej redaktorów anglojęzycznych. A jeśli używacie Twittera, to tam również angielski jest dominującym językiem.

Kolejnymi językami z silną pozycją są również języki: francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki i chiński.

Według naukowców GLN to ile osób posługuje się językiem nie ma tak dużego znaczenia, jak to ile wiadomości, idei i informacji każdego rodzaju jest wymienianych w danym języku. Pomimo, iż w po chińsku mówi więcej osob niż po angielsku, to właśnie w tym drugim odbywa się najistotniejsza komunikacja w mediach mobilnych, elektronicznych i papierowych.

Ranking języków świata wg tłumaczeń
Ranking języków świata wg tłumaczeń

Język polski pomostem dla na przykład języka słowackiego. Oznacza to, że więcej tłumaczeń angielskich książek odbywa się z polskiego na słowacki, niż bezpośrednio z angielskiego na słowacki. Język polski dobrze plasuje się się również w rankingach tłumaczeń z polskiego i na polski (16 miejsce), oraz wśród redaktorów wirtualnej encyklopedii Wikipedii (10 miejsce).

źródło: Polityka – Najbardziej wpływowe języki na świecie, Global Language Network