Raport: OMG! Czyli jak mówić do polskich milenialsów

Pokolenie Y lub pokolenie smartfona, czyli polscy milenialsi to ponad 11 mln konsumentów. Zobaczcie najnowszy raport charakteryzujący tę grupę.

Badanie pokolenia Y, zrealizowane przez agencję Odyseja PR we współpracy z Mobile Institute oraz domem mediowym Mexad pokazuje, że jest to zróżnicowana grupa. Wnioski zebrano w raporcie „OMG! Czyli jak mówić do polskich milenialsów”.

Kim są milenialsi?

Z badania wynika, że polskie pokolenie Y jest grupą zróżnicowaną, którą podzielić można na dwie podgrupy:

  • urodzonych w latach 1990–2000 r. młodszych milenialsów
  • urodzonych pomiędzy 1980 a 1989 r. starszych milenialsów

Istnieją cechy i zachowania, które ich łączą, ale są również takie, które dzielą.

Starsi przedstawiciele pokolenia Millennials to grupa, która pod wieloma względami przejęła cechy poprzedzającego ją pokolenia X (osoby mające obecnie od 35 do 44 lat). Nowe realia społeczno-polityczne oraz rewolucyjne zmiany związane z nowymi technologiami ukształtowały ich jednak inaczej.

Wychowali się offline, a rozwój technologii wymusił na nich szybką adaptację do nowych, sieciowych warunków. Adaptacja ta trwa wraz z dalszym rozwojem technologii informatycznych, które zmieniają sposób, w jaki starsi przedstawiciele pokolenia Y komunikują się z innymi, pracują, spędzają wolny czas i robią zakupy.

Młodsi milenialsi stanowią około 5 mln z 11 mln osób, które zaliczane są w Polsce do generacji Y. Ich siła nabywcza dopiero się kształtuje i stanowi duży potencjał dla biznesu. Tak jak starsi przedstawiciele mają pewne cechy pokolenia X, tak młodsi częściowo są podobni do następującego po nich pokolenia Z.

Pokolenie smartfona

Niemal przedłużeniem ich samych stał się smartfon, dzięki któremu w każdej chwili mogą być online. W tym samym czasie komunikują się ze znajomymi, słuchają muzyki i korzystają z aplikacji ułatwiających życie lub dostarczających rozrywki. Młodsi nie są nieśmiali ani skromni – przywiązują dużą wagę do własnego wizerunku, który kreują m.in. za pomocą mediów społecznościowych.

Pomimo podziału na młodszych i starszych milenialsów, który wyraźnie zarysował się w badaniu, wciąż pokolenie to traktowane ogółem zdecydowanie różni się od starszych generacji. Obie podgrupy mają ze sobą więcej wspólnego niż z pokoleniem X.

Infografika OMG! Czyli jak mówić do polskich milenialsów

Infografika:

Generacja Y korzysta głównie ze smartfonów

66 proc. młodszych i 60 proc. starszych przedstawicieli generacji Y korzysta ze smartfonów. Internet jest przez nich wykorzystywany w zupełnie inny sposób niż przez przedstawicieli pokolenia X. Dla milenialsów internet to przede wszystkim społeczność. Traktują go jako źródło więzi, rozrywki, relaksu, porad i inspiracji, natomiast pokolenie X ma do sieci bardziej utylitarne podejście. Jest dla nich pomocnym narzędziem, którego używają głównie w pracy. Im młodsi milenialsi, tym bardziej „smartfonowi”, im starsi, tym bliżej im do podejścia X-ów.

Przyjaźń przede wszystkim

Starsi i młodsi są zgodni w obszarze życiowych priorytetów. Z badania wynika, że dużo większą wagę niż wcześniejsze pokolenia przywiązują do przyjaźni. Przyjaciół i znajomych wskazało jako priorytet 92 proc. milenialsów (w stosunku do 85 proc. wskazań pokolenia X). Na kolejnych miejscach znajdują się: dobre zdrowie oraz sława i pieniądze.

Ze sportem na bakier

Pokolenie Y jest aktywne: 32,5 proc. młodszych przedstawicieli twierdzi, że ćwiczy przynajmniej dwa razy w tygodniu, wśród starszych grupa ta stanowi 26 proc. ogółu. Dla porównania: wśród przedstawicieli pokolenia X jest to 23,5 proc.

Wolny czas ze znajomymi

34 proc. starszych milenialsów spędza wolny czas na spotkaniach z przyjaciółmi i znajomymi poza domem. Tego typu rozrywka preferowana jest przez 32 proc. młodszych, co prawdopodobnie wynika z mniejszej siły nabywczej tej grupy. Wśród pokolenia X na takie spędzanie wolnego czasu decyduje się 26,5 proc. badanych.

Muzyka ze smartfona

Polscy przedstawiciele pokolenia Y są fanami muzyki. Wśród pokolenia X słuchanie muzyki i udział w koncertach oraz festiwalach muzycznych deklaruje 20,5 proc. badanych, natomiast wśród milenialsów jest to 34 i 31 proc., odpowiednio dla starszych i młodszych. 46 proc. starszych i 69 proc. młodszych słucha też muzyki na smartfonie.

Wysoka świadomość o markach i produktach

Z badania wynika, że 94 proc. Polaków urodzonych między 1980 a 2000 r. dzieli się zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi informacjami o markach i produktach. Zdaniem twórców badania żaden konsument nie był dotąd tak świadomy, dobrze poinformowany i aktywny, jak dzisiejszy milenials.

Pragmatyzm i interesowność

Kreatywnością, otwartością i transparentnością można wygrać uwagę i zaangażowanie milenialsów, ale na ich lojalność nie ma co liczyć, zwłaszcza tych starszych, w wieku 25–34 lata. Z badania wynika, że są znacznie bardziej pragmatyczni i interesowni niż młodsi, a przy tym najmniej lojalni. Wierność ulubionym markom zadeklarowało 27 proc. starszych przedstawicieli pokolenia. Wśród młodszych lojalnych jest 29 proc., zaś wśród przedstawicieli generacji X – 30 proc.

Promocje vs. ulubione marki

Starsi milenialsi są także najbardziej skłonni do wybierania artykułów promocyjnych kosztem rezygnacji z ulubionych marek (40 proc.). W wypadku młodszych oraz pokolenia X odsetek ten niewiele się różni (odpowiednio 34 i 34,5 proc.). Na podejście smart shopperskie wskazuje też to, że starsi chętniej niż inni kupują marki własne – 76 proc. z nich składa taką deklarację, w porównaniu do 71 proc. młodszych i 69,5 proc. X-ów.

Smart shoppersi i Cool hunterzy

Jeśli starszych milenialsów określić można jako zakupowych pragmatyków (smart shoppers), to młodszych można nazwać cool hunters, którzy doceniają wartość dodaną. Zdecydowanie częściej niż starsze koleżanki i koledzy są skłonni zapłacić więcej za produkt, który uważają za kultowy. Tego typu przekonania charakteryzują 28 proc. członków tej grupy.

Mniej skłonni do takich działań są urodzeni między 1980 a 1989 r. (25 proc.). Najmniej skłonne do płacenia za markę i wizerunek jest pokolenie X (21 proc.). Młodsi milenialsi chętniej niż starsi wybierają też marki i produkty, które wspierają bliski im, szczytny cel. Deklaruje tak 28 proc. z nich, czyli o 7 p.p. więcej niż starsi (21 proc.) i o 4,5 p.p. więcej niż pokolenie X.


O badaniu i raporcie
Projekt został zrealizowany przez agencję Odyseja Public Relations specjalizującą się w komunikacji z młodym pokoleniem konsumentów, we współpracy z agencją badawczą Mobile Institute oraz domem mediowym Mexad.
Badanie zostało przeprowadzone przez Mobile Institute między 23 sierpnia a 8 września 2014 r. metodą CAWI, za pomocą responsywnych ankiet dystrybuowanych do internautów na stronach WWW oraz w mediach społecznościowych. Zebrano 1230 odpowiedzi. Pod uwagę wzięte zostały tylko kompletne ankiety. Wyniki skorygowano zgodnie ze strukturą internautów według badania Megapanel PBI/Gemius.
Autorzy raportu wykorzystali do analizy również wyniki badań udostępnione przez IAB Polska. Na potrzeby badania i raportu jako polskich milenialsów autorzy określają ludzi urodzonych w Polsce pomiędzy rokiem 1980 a 2000. W tak przyjętych ramach mieści się populacja Polek i Polaków w wielu 15–34 lat, licząca 11 mln osób.
W raporcie milenialsi scharakteryzowani zostali w odniesieniu do grupy Polek i Polaków w wieku pomiędzy 35 a 44 lata, których określa się jako pokolenie X.

źródło: informacja prasowa Marketing News