Komunikacja SMS w Polsce 2013

To już druga edycja badania „Komunikacja SMS w Polsce 2013”, którego celem było kompleksowe poznanie stosunku Polaków do komunikacji mobilnej.

Komunikacja SMS w Polsce 2013

Sondaż został przeprowadzony w dniach 1 listopada – 31 grudnia 2013 roku metodą CAWI. Umieszczoną na specjalnym serwisie internetowym ankietę respondenci wypełniali anonimowo. W tegorocznej edycji wzięło udział 2190 osób powyżej 18 roku życia. Platforma SerwerSMS.pl przeprowadziła i podsumowała raportem ogólnopolskie badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2013”. Drugi rok z rzędu zbadano polskich internautów pod względem ich opinii o użyteczności, funkcjonalności, słabych i mocnych stronach komunikacji SMS. Tym razem wzięto też pod uwagę inne alternatywne technologie oraz urządzenia. Sprawdźcie, co jest bardziej preferowane: SMS czy komunikatory mobilne?

W ankiecie zadano w sumie 50 pytań, które były podzielone na bloki: pytania metryczkowe odnoszące się do informacji demograficznych, pytania dotyczące wykorzystania SMS-ów w codziennym życiu oraz pytania odnoszące się do korzystania z SMS-ów Premium oraz tych wysyłanych przez instytucje publiczne. Jeden z bloków dotyczył tylko użytkowników smartfonów i zadane w nim pytania odnosiły się do komunikatorów mobilnych. W celu porównania wyników z zeszłorocznymi, treść pytań zadanych w ankiecie nie różniła się od tych z ubiegłego roku. Wnioski z analizy wyników poprzedniego badania sprawiły, że organizatorzy zadawali dodatkowe pytania, które powodują, że tegoroczny raport jest jeszcze bardziej kompleksowy.

Najważniejsze wnioski z badania Komunikacja SMS w Polsce 2013

 • SMS jest najbardziej uniwersalnym i najchętniej wykorzystywanym sposobem komunikacji użytkowników zarówno zwykłych telefonów komórkowych jak i smartfonów. Aż 96,3% badanych deklaruje, że wykorzystuje tę formę komunikacji. Okazuje się, że nowe technologie dostępne w smartfonach (tzw. komunikatory) nie wpływają na spadek ilości wysyłanych SMS-ów. SMS-y wysyłają równie chętnie zarówno posiadacze zwykłych telefonów komórkowych jak i smartfonów.

Zdecydowana większość respondentów zadeklarowała, że zarówno odbiera, jak i wysyła SMS-y (83,4%). Jedynie 3,7% badanych zadeklarowało, że ani nie wysyła, ani nie odbiera SMS-ów.

Wysyłanie i odbieranie SMS-ów
Wysyłanie i odbieranie SMS-ów
 •  Blisko co trzeci badany wysyła średnio ponad 7 wiadomości tekstowych dziennie. Aż 66,6% badanych stwierdza, że codziennie wysyła SMS-y. 31,4% stwierdziło, że wysyła powyżej 50 SMS-ów tygodniowo.
Rodzaj posiadanego aparatu telefonicznego a liczba wysyłanych tygodniowo SMS-ów
Rodzaj posiadanego aparatu telefonicznego a liczba wysyłanych tygodniowo SMS-ów
 • Czterech na pięciu Polaków informowało za pomocą SMS-a o istotnych zdarzeniach w swoim życiu. Oznacza to, że respondenci w Polsce uważają SMS za łatwą, prostą i co ważne bardzo szybką metodę dostarczenia wiadomości.
 • 75% badanych uważa, że mimo rozwoju technologii mobilnych, wzrostu sprzedaży smartfonów i tabletów, to właśnie SMS jest łatwym, szybkim i skutecznym narzędziem, z którego chcą korzystać Polacy. 73,4% posiadaczy smartfonów stwierdziło, że bardziej preferuje SMS-y, niż mobilne komunikatory.
Preferowana forma komunikacji użytkowników smartfonów
Preferowana forma komunikacji użytkowników smartfonów
 •  27% respondentów korzysta z SMS-ów Premium. Odsetek ten jest wyraźnie wyższy wśród użytkowników smartfonów i wynosi 33,1%. Z kolei u osób, które posiadają zarówno telefon komórkowy jak i smartfona, wzrasta on do 38,9%.
 • 16,4% badanych deklaruje, że korzysta z usług SMS Premium kilka razy w tygodniu.
 • Cena SMS Premium jest wciąż największą barierą decydującą o skorzystaniu z takiej oferty przez badanych. Jako najczęstszy powód niekorzystania z SMS-ów Premium respondenci wymieniają brak potrzeby oraz zbyt wysokie koszty takich usług (40%).
Korzystanie z SMS-ów Premium
Korzystanie z SMS-ów Premium
 • Coraz więcej informacji od urzędów w Polsce. Znacząco, w porównaniu z zeszłym rokiem, wzrósł odsetek respondentów, którzy zadeklarowali, że otrzymali wiadomość od instytucji publicznej – w tym roku było to 30,9% osób, zaś w zeszłym 21,3%. Różnica wyniosła więc aż 10 punktów procentowych.
Odsetek respondentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymali SMS z informacją od instytucji publicznej
Odsetek respondentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymali SMS z informacją od instytucji publicznej
Rodzaje informacji otrzymywanych SMS-em od instytucji publicznych
Rodzaje informacji otrzymywanych SMS-em od instytucji publicznych
 • Ogromnym zainteresowaniem respondentów cieszą się SMS-y o promocjach w sklepach i punktach usługowych – aż 36,6% respondentów wyraziło chęć otrzymywania takich SMS-ów. 81,2% z nich stwierdziło, że SMS-y z ofertą promocyjną skłoniłyby ich do odwiedzenia strony internetowej sklepu lub punktu usługowego. Podobny odsetek (80,4%) stwierdził, że taki SMS mógłby skłonić do osobistego odwiedzenia sklepu w celu bliższego zapoznania się z ofertą.
 • Paradoksalnie okazuje się, że posiadacze smartfonów bardziej doceniają zalety SMS-ów niż użytkownicy zwykłych telefonów komórkowych, którzy nie mieli doświadczenia w korzystaniu z mobilnych komunikatorów. Aż 56% posiadaczy smartfonów wskazało na szybkość dostarczenia wiadomości jako zaletę SMS-ów.
 • Aż 64,1% użytkowników smartfonów wykorzystuje w swoim telefonie system Android. Jest to najpopularniejszy system operacyjny – według danych Grupy Strategy Analytics prawie 80% smartfonów sprzedanych w drugim kwartale 2013 roku ma system Google Android.
Udział poszczególnych systemów operacyjnych w smartfonach
Udział poszczególnych systemów operacyjnych w smartfonach
 • Okazuje się, że korzystający z Androida, podobnie jak korzystający z pozostałych systemów operacyjnych, preferują SMS-y jako narzędzie komunikacji. Wśród użytkowników smartfonów, którzy mają zainstalowany właśnie ten system, aż 74,3% preferuje SMS-y.

Pełny raport z badania pobierzecie na stronach: badanie2013.serwersms.pl

źródło: SerwerSMS.pl